Firemná filantropia

Pomôžeme vám na ceste za filantropiou. Darcom pomáhame pomáhať už 20 rokov.

Firmám alebo jednotlivcom, ktorí chcú darovať svoje financie, čas, energiu či schopnosti, radíme, ako darovať. 

Rozvoj firemného darcovstva patrí medzi naše priority. Myslíme si, že dobročinnosť firiem je jedným zo spôsobov, ako prepojiť podnikateľskú sféru s potrebami spoločnosti. Mnohé firmy sa chcú dobrovoľne angažovať vo verejnoprospešných projektoch s cieľom podporiť rozvoj komunity, v ktorej pôsobia. Spoločne rozvíjame ich úsilie venovať zdroje cielene a dlhodobo. Pomôžeme vám zorientovať sa v téme, ktorú chcete podporovať, a navrhneme aj spôsob, akým možno čo najúčinnejšie pomôcť.

Čo ponúkame

Vďaka profesionálnemu prístupu a bohatým skúsenostiam vám dokážeme ušetriť čas a finančné prostriedky. Spoluprácou s nami sa vyhnete množstvu administratívnej práce, návalu otázok i spracovávaniu žiadostí a zároveň budete spolupracovať s nezávislým partnerom. Vaša pomoc bude adresná a efektívna.

Našimi partnermi sú firmy, firemné nadácie, nezávislé nadácie a neziskové organizácie, ktoré sa v rámci svojej firemnej či organizačnej stratégie venujú filantropii a darcovstvu, rozvoju neziskového prostredia a občianskej spoločnosti či podpore verejnoprospešných tém.

Zaujala vás príležitosť prinášať pozitívne zmeny? Chcete si založiť nadáciu či nadačný fond? Neváhajte nás kontaktovať.

Inšpirujte sa úspešnými príbehmi našich partnerov.