Transparentnosť a etika

Centrum pre filantropiu n.o. slúži na podporu celého spektra verejnoprospešných účelov a aktívne prispieva k rozvoju a kultivácii darcovstva na Slovensku.

Záleží nám na zachovaní dôvery voči našej práci a na udržaní dobrého mena našej organizácie, ako aj občianskeho prostredia, ktorého sme súčasťou. Preto sme prijali Etický kódex, ktorý stanovuje princípy a postupy našich etických štandardov a spôsobov, akými konáme.  

Etický kódex sa vzťahuje na členov orgánov CpF, zamestnancov, členov externých hodnotiacich komisií a ďalšie osoby, ktoré sa podieľajú na aktivitách CpF.