Sprievodca darcovstvom

Veríme, že štedrosť a filantropia patria k sebe. Podmienkou darovania teda nie je bohatstvo, ako je to často prezentované. Slovenské i zahraničné prieskumy potvrdzujú našu vlastnú skúsenosť. Najväčšiu skupinu darcov tvoria „obyčajní“ ľudia.

Nemajú veľa ani málo. Nie sú „za vodou“ ani v núdzi. Často ich k darovaniu vedie ich životná skúsenosť, oslovenie zo strany priateľa či rodinná tradícia.

Darcovstvo

Dôvody darcovstva, altruizmu či solidárneho správania môžu byť kombináciou viacerých pohnútok a dôvodov. Darcovstvo je individuálna a osobná záležitosť. Každý darca sa sám rozhoduje, koho a ako chce podporiť.

Darcovia pociťujú väčšiu interpersonálnu dôveru a majú pozitívnejší postoj k mimovládnym organizáciám, občianskym, mládežníckym a študentským iniciatívam. Sú to vo zvýšenej miere ľudia, ktorí sa venujú formálnemu a neformálnemu dobrovoľníctvu a sú členmi mimovládnych organizácií. Vyznačujú sa zvýšenou mierou občiansko-politickej participácie. (Prečítajte si viac o tom, ako a prečo ľudia darujú – typ PDF 17,7 MB.)

Prečo sa stať darcom?

 • Skvelý pocit
  Je to jednoducho dobrý pocit.
 • Súcit s inými
  Darom môžete prejaviť súcit a účasť s potrebami iných. Váš dar môže pozitívne ovplyvniť životy ľudí.
 • Pocit naplnenia
  Darovanie vám poskytne pocit naplnenia a zmyslu a stanete sa súčasťou niečoho väčšieho, čo vás presahuje.
 • Životné hodnoty
  Darom dáte najavo, na čom vám záleží, a umožníte rozvoj týchto hodnôt.
 • Zmena sveta
  Podporíte ľudí, ktorí sa snažia zmeniť svet a vy môžete byť toho súčasťou.
 • Dôvera
  Rozšírite kruh dôvery. Váš dar bude prejavom dôvery a znakom odvahy šíriť ju ďalej.
 • Zanechanie stopy
  Svojím darom zanecháte pozitívnu stopu a pamiatku na seba.