Publikácie a mediálne výstupy

V rámci osvetovej, rozvojovej a výskumnej činnosti sa venujeme aktívnemu zvyšovaniu povedomia o kultúre darcovstva a aktívneho občianstva na Slovensku i v zahraničí. 

Tlač

Meranie dopadu verejnoprospešných projektov mimovládnych neziskových organizácií

Barbora Komberec Novosadová a Magdaléna Pehalová,
Centrum pre filantropiu n. o., 2022

Občianska spoločnosť na SR

Občianska spoločnosť na Slovensku: Krízy, križovatky a výzvy

Inštitút pre verejné otázky, Bratislava, 2017

Assessment of the Impact of The Percentage Tax Designations: Past, Present, Future

Editors: Boris Strečanský, Marianna Török

ERSTE Foundation and Centrum pre filantropiu n.o., Vienna, September 2016

Community foundations in Centraland Eastern Europe 20 years on

Community foundations in Central and Eastern Europe 20 years on

Boris Strečanský

Alliance Magazine, 2014

(Volume 19, Number 4)

 

10 kapitol o vývoji občianskej spoločnosti na Slovensku

Kapitola Mimovládny sektor, pluralita činností a foriem

Martin Bútora, Zora Bútorová, Boris Strečanský

Kapitola Darcovstvo na Slovensku – medzi modernitou a tradíciou

Boris Strečanský

10 KAPITOL O VÝVOJI OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI NA SLOVENSKU

Samuel Arbe (ed.) a tím autorov, PDCS, Bratislava 2012

Civil Szemle

The situation of the third sector in Slovakia, The impact of crises, Trends, Mainstreams and challenges

Boris Strečanský

Social economy and social enterprises in Slovakia

Boris Strečanský, Kristína Stoláriková

CIVIL SZEMLE
Zborník 3,4

Civil Szemle Foundation, 2012

aktivne obcianstvo a mimovladny sektor na slovensku

Aktívne občianstvo a mimovládny sektor na slovensku, trendy a perspektívy

Martin Bútora, Zora Bútorová, Boris Strečanský

OZ Včelí dom, Bratislava 2012

Studia sucasneho stavu na Slovensku

Štúdia trendov vývoja občianskej spoločnosti na slovensku

Editori: Martin Bútora, Zora Bútorová, Boris Strečanský, Dušan Ondrušek, Grigorij Mesežnikov

Úrad Splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť, Bratislava 2011

Slovesnko 2010

Kapitola Mimovládne neziskové organizácie a dobrovoľníctvo

spoluautor Boris Strečanský

SLOVENSKO 2010. Správa o stave spoločnosti a demokracie a o trendoch na rok 2011.

Editori: Bútora Martin, Kollár Miroslav, Mesežnikov Grigorij, IVO, Bratislava 2011

Slovesnko 2008

Kapitola Mimovládne neziskové organizácie a dobrovoľníctvo

spoluautor Boris Strečanský

SLOVENSKO 2008. Súhrnná správa o stave spoločnosti

Editori: Bútora Martin, Kollár Miroslav, Mesežnikov Grigorij

IVO, Bratislava 2009

My a oni alebo spolu

MY A ONI ALEBO SPOLU? Vplyv mimovládnych neziskových organizácií na rozhodovacie procesy vo Višegrádskych krajinách – Slovensko

Boris Strečanský

The Sasakawa Peace Foundation v spolupráci s Centrum pre filantropiu n.o. 2008

we and they

WE & THEY, NGO´s Influance on Decision-Making Processes in the Visegrad Group Countries

Edited by Tom Nicholson

The Sasakawa Peace Foundation 2008

intelligent money

(EN) INTELLIGENT MONEY – Private Resources for Development Regional Summary
(SK) Súhrnna sprava pre Slovensko

Alina Porumb (Romania), Boris Strecansky (Slovakia)

Workshop for Civic Initiatives Foundation bg, Association for Community Relations ro, Center for Philanthropy sk, The Via Foundation cz 2008

Summary Country Report Slovakia

Súhrnná správa pre Slovensko

Boris Strečanský, Milica Danková

Centrum pre filantropiu, Bratislava 2008

kvadratura kruhu aelbo otázka spôsobu

Kvadratúra kruhu alebo otázka spôsobu?

editor Boris Strečanský

K niektorým otázkam roly verejných zdrojov v podpore občianskeho hlasu vo verejnej politike na Slovensku 1995 – 2007

Zborník štúdií a esejí

Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica 2008

Slovensko 2006

Kapitola Mimovládne neziskové organizácie a dobrovoľníctvo

spoluautor Boris Strečanský

SLOVENSKO 2006. Súhrnná správa o stave spoločnosti

Editori: Bútora Martin, Kollár Miroslav, Mesežnikov Grigorij

IVO, Bratislava 2007

Slovesnko 2005

Kapitola MNO a dobrovoľníctvo 

spoluautor Boris Strečanský

SLOVENSKO 2005. Súhrnná správa o stave spoločnosti

Editori: Bútora Martin, Kollár Miroslav, Mesežnikov Grigorij

IVO, Bratislava 2006

Kniha o využití 2%

KNIHA O VYUŽITÍ 2 %, príspevky mimovládnych neziskových organizácií o ich aktivitách vďaka 2 %

Pre iniciatívu Ľudia-ľuďom spracovalo Centrum pre filantropiu, december 2006

Keď ľahostajnosť nie je odpoveď

Kapitola Občianska advokácia a mimovládne organizácie

Boris Strečanský

KEĎ ĽAHOSTAJNOSŤ NIE JE ODPOVEĎ. Príbeh občianskeho združovania na Slovensku po páde komunizmu

Editori: Bútora Martin, Majchrák Jozef, Strečanský Boris

IVO, Bratislava 2004

čítanka pre pokročilé neziskové organizácie

Kapitola Na ceste za filantropiou, charitou, mecénstvom a sponzorstvom

Boris Strečanský

Kapitola Filantropia konca 20. storočia na Slovensku a vo svete, 

Boris Strečanský

ČÍTANKA PRE POKROČILÉ NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE

Kolektív autorov
Vedúci autorského kolektívu: Dušan Ondrušek
Editorka: Mária Zelenáková
PDCS 2000


Čo ponúkame