Zdieľame naše know-how

Centrum pre filantropiu v roku 2022 oslávilo 20. výročie svojho vzniku. Počas svojej existencie zdolávalo rôzne výzvy a vďaka svojím zamestnancom, zamestnankyniam a partnerom posúvalo dôležité témy vpred. Rozhodli sme sa podeliť o naše know-how v rôznych témach, ktorým sa dlhodobo venujeme.

V priebehu uplynulého roka sme vydali štyri online publikácie, pretože nám záleží na tom, aby aktívni občania mali čo najjednoduchší prístup k informáciám o tom, aké kroky treba podniknúť, ak chcú meniť svet k lepšiemu.

Ako pripraviť a napísať dobrý projekt

V prvej online publikácii sme spísali naše skúsenosti s firemnou filantropiou, ktoré sme získali vďaka spolupráci s partnermi z firemného prostredia. Konzultáciám o tom, ako napísať dobrý projekt, sa venujeme dlhodobo.

Možnosti získavania finančných zdrojov pre mimovládne neziskové organizácie

V druhej online publikácii sme spísali praktické informácie pre ľudí, ktorí založili mimovládnu organizáciu a potrebujú sa zorientovať, kde môžu získať finančné zdroje na jej fungovanie. Venujeme sa tým zdrojom financovania, s ktorými máme najviac skúseností, píšeme o nich viac prehľadovo a informačne, s hypertextovými odkazmi na ďalšie relevantné zdroje informácií.

Meranie dopadu verejnoprospešných projektov mimovládnych neziskových organizácií

Tretiu online publikáciu sme pripravili v spolupráci s českou vzdelávacou iniciatívou Impact Academy. Publikácia je určená pre všetkých, ktorých zaujíma, ako zlepšiť situáciu cieľovej skupiny, pre ktorú projekt realizujeme. Teória zmeny, plánovanie a sledovanie dopadu sú v treťom sektore dôležitými témami. Meranie dopadu prichádza po realizácii projektu, v jeho záverečnej fáze. Tá je dôležitá, aby sme dokázali vyhodnotiť, ako naše aktivity menia život cieľovej skupiny, pre ktorú sú určené.

Darovávanie v centre pozornosti: 10 vecí, ktoré potrebujete vedieť pri darcovstve

Štvrtá online publikácia je poslednou z pripravovaných a napísal ju spoluzakladateľ a predseda správnej rady Centra pre filantropiu n. o. Marcel Zajac, ktorý sa procesu dizajnovania a realizácie grantových programov aktívne venuje už 30 rokov. Chceme povzbudiť tých, ktorých táto špecifická téma zaujíma profesijne alebo sú zvedaví, ako o nej rozmýšľajú ľudia z prostredia nadácií, firiem, ale i verejného sektora, ktorí sú konfrontovaní s dilemami grantovania pri svojej každodennej práci.

20 rokov CpF

Centrum pre filantropiu vzniklo v čase, keď bol internet novinkou a tlačidlový mobil mal len málokto. V každej kancelárii bol fax, pevná linka a veľký stolový počítač. Život, informácie aj čas plynuli trochu pomalšie.

Bolo to 13 rokov po nežnej revolúcii, v dobe, keď bola demokratizácia verejného života zjavne poznačená Mečiarovým vládnutím. V tom čase vznikalo mnoho mimovládnych organizácií a v občianskom priestore bolo cítiť energiu, chuť tvoriť nové veci, novú spoločnosť. Príležitosti čakali na každom rohu. Práve v tomto období sa Boris Strečanský, Marcel Zajac a Zuzana Thullnerová rozhodli založiť Centrum pre filantropiu. Od roku 2002 je cieľom našej organizácie budovať domáce darcovské a filantropické zdroje, kultivovať firemné a individuálne darcovstvo.

Oslavujeme 20 rokov. Je to pre nás príležitosť zastaviť sa a rekapitulovať, čo sme dosiahli a zamyslieť sa nad ďalšími výzvami. V téme firemného darcovstva sme s našimi partnermi v grantových programoch podporili 30 000 žiadateľov celkovou sumou 77 miliónov €. Prijali a zadministrovali sme 71 158 žiadostí v 619 grantových programoch. Spolupracovali sme s viac ako 2 500 hodnotiteľmi a hodnotiteľkami. Rozbehli sme darcovský a odmeňový crowdfunding DARUJME.sk a StartLab, aktivity zamerané na individuálne darcovstvo jednotlivcov, ktorí podporili 700 mimovládnych organizácii a 1 000 výziev sumou viac ako 22 miliónov €. Za týmito číslami sa skrývajú skutky a činy vykonané v prospech iných, bez očakávania odmeny, záujem ľudí o druhých. Ako aj dosiahnuté zmeny na sociálnej úrovni.

Zuzana Thullnerová, riaditeľka Centra pre filantropiu