Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Grantová výzva Henkel Slovensko seniorom pozná víťazov ceny za inovatívnosť

Nadácia Henkel Slovensko zverejnila zoznam organizácií, ktoré získajú v rámci šiesteho ročníka grantovej výzvy Henkel Slovensko seniorom špeciálnu cenu za inovatívnosť, vďaka čomu majú nárok na bonusový príspevok vo výške 1 000 eur. Spolu s Centrom pre filantropiu tak v tomto roku nadácia prerozdelí seniorom naprieč celým Slovenskom spolu až 65 000 eur.

V apríli 2024 zverejnila Nadácia Henkel Slovensko výsledky šiesteho ročníka grantovej výzvy. Po dôkladnom zvážení sa rozhodla podporiť 68 projektov, ktoré pomôžu zlepšiť život seniorov na Slovensku. Zároveň tiež spustila hlasovanie o špeciálnu cenu za inovatívnosť.

,,Okrem bežnej podpory projektov sme sa minulý rok rozhodli po prvýkrát oceniť bonusovým príspevkom vo výške 1 000 eur 5 projektov, ktoré vynikajú svojím originálnym prístupom a pridanou hodnotou. Kým minulý rok sme pilotne zapojili do ich výberu našich zamestnancov, tento rok sme otvorili hlasovanie aj pre širokú verejnosť. Veľmi nás teší, že aj vďaka tejto iniciatíve môžeme nielen podporiť, ale šíriť povedomie, motivovať a inšpirovať ďalšie organizácie, akým spôsobom pomáhať a prinášať aktivity pre seniorov,“

vysvetľuje Zuzana Kaňuchová, riaditeľka korporátnej komunikácie Henkel Slovensko, Henkel ČR a Henkel Magyarország.

Cena za inovatívnosť umožní organizáciám pokračovať v projektoch aj po uplynutí ich doby realizácie. Ako uviedla Adriána Galajdová, spoluautorka projektu Babka, dedko, poďme sa spolu hrať, ktoré predložilo Stredisko Evanjelickej diakonie vo Vranove nad Topľou, prepájať mladšiu a staršiu generáciu ľudí chcú aj naďalej. Najmä v postcovidovej dobe sa snažia prinavrátiť oslabené kontakty medzi dôchodcami a deťmi a prispieť tak k odbúravaniu samoty seniorov.

Do hlasovania sa zapojilo viac než 2 600 ľudí

Hlasovanie o cenu za inovatívnosť získalo v tomto ročníku bohatú podporu verejnosti a o víťazoch rozhodovalo viac než 2 600 ľudí. Vybrali projekty, ktoré vynikajú svojou kreativitou a seniorov vedú k zmysluplnému tráveniu voľného času. Podľa slov Jany Galatovej, štatutárky občianskeho združenia Koľko Lásky, ktoré predložilo projekt Láska kvitne v každom veku, grantová výzva a ocenenie za inovatívnosť ich motivuje pokračovať v aktivitách aj naďalej.

„Radi by sme sa začali stretávať s ľuďmi a šírili ešte viac posolstvo dobrovoľníctva a potrebu pomoci seniorom, napr. formou verejného pikniku alebo našou účasťou na hudobnom alebo detskom festivale, kde je možnosť sa prihovoriť mladým ľuďom alebo mladým rodinám,“

uviedla Jana Galatová.
Foto: Koľko lásky o.z.

Zároveň dodáva, že im ocenenie pomôže zlepšiť súčasné procesy a činnosti v občianskom združení.

Úplne najvyšší počet hlasov získal projekt Vandrovky so seniormi a nevidiacimi, ktorý predložil Mestský športový klub zrakovo postihnutých športovcov v Martine. Jeho cieľom je podporovať aktívny pohyb seniorov, nevidiacich a zrakovo postihnutých ľudí, vďaka čomu prispeje k zmysluplnému tráveniu voľného času a budovaniu historického a kultúrneho povedomia zúčastnených. Finančné prostriedky plánujú použiť na zabezpečenie ubytovania, stravy a cestovných nákladov.

Veľmi nás zaujímalo, ako našu prácu vnímajú aj iní ľudia – či to, čo robíme, má význam aj pre širšiu verejnosť. Úprimne nás potešil takýto úspech a určite nás naštartuje aj na realizáciu ďalších aktivít,“

opisuje Ľudmila Kubašová, štatutárka organizácie, ktorá predstavila výherný projekt.

K oceneným za inovatívnosť patrí aj projekt Raz zažiť je viac ako stokrát počuť, vďaka ktorému seniori absolvujú tanečný kurz, jazdecké hodiny či návštevu u kaderníka a kozmetičky.

Klienti zažijú sedem netradičných dopoludní. Budú sa venovať hipoterapii, tancu, skrášľovaniu, prechádzke v prírode, pečeniu, práci v záhrade, práci s drevom, cestovaniu, písaniu, fotografovaniu. Posilnia fyzicky, psychicky, upevnia vzťah s rodinou, komunitou a zlepší sa ich celkový zdravotný stav,“

vysvetľujú predstavitelia Centra sociálnych služieb v obci Makov, ktorí predstavili jeden z výherných projektov.

Nemenej dôležitý je aj projekt Počúvame očami INAK, ktorý predstavilo Krajské centrum nepočujúcich ANEPS v Žiline. Pre seniorov plánujú zorganizovať kurz tzv. odzerania, ktoré intenzívne využívajú nielen nepočujúci, ale aj seniori so zhoršujúcou sa kvalitou sluchu. Kurz im napomôže spomaliť negatívne dôsledky starnutia a prispeje k vyššej kvalite ich života.

Vďaka finančným prostriedkom z ceny inovatívnosti budeme môcť vyškoliť aj našich vlastných lektorov a urobiť tak kurzy finančne aj časovo dostupnejšie pre viac seniorov a ich rodinných príslušníkov,“

priblížila Jana Filipová, štatutárka centra ANEPS.

Viac o výsledkoch výzvy, ako aj zoznam podporených projektov nájdete tu:

Zdroj textu: Tlačová správa Henkel Slovensko
Zdroj foto: OZ Kamky (cover), Koľko lásky o.z.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.