Kontakt

Centrum pre filantropiu n.o.

Kontakt:


Fakturačné údaje:

 • Obchodné meno:
  Centrum pre filantropiu n.o.
 • Sídlo:
  Baštová 101372/5
  811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
 • IČO:
  318 218 71
 • DIČ:
  2021 715 740
 • Právna forma: 
  Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa zák. č.213/97. Zaregistrovaná Krajským úradom v Bratislave, v Registri neziskových organizácií MV SR č. OVVS-530/49/2002-NO.

Nadácia Centra pre filantropiu

Kontakt:


Fakturačné údaje:

 • Obchodné meno:
  Nadácia Centra pre filantropiu
 • Sídlo:
  Baštová 343/5
  811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
 • IČO:
  422 628 01
 • DIČ:
  2023 793 101
 • Právna forma:
  Nadácia, v Registri Nadácií MV SR č. 203/Na-2002/1025

Osobné stretnutie

Prípadné osobné stretnutie si, prosím, dohodnite vopred telefonicky. Môže sa stať, že nás pre množstvo aktivít či stretnutí na Baštovej vždy nezastihnete.

Vedenie
organizácie

Zuzana Thullnerová

Riaditeľka Centra pre filantropiu n.o. a správkyňa Nadácie Centra pre filantropiu

Marcel Dávid Zajac

Zástupca riaditeľky, senior programový manažér – Tím Nadácie Tatra banky

Správa grantových
programov

Andrea Addová

Programová koordinátorka – Tím Nadácie Tatra banky

Barbora Paulenová

Programová manažérka – Tím Nadácie Orange

Tatiana Šoltýsová

Programová koordinátorka – Tím Nadácie Orange

Jana Zaicová

Programová manažérka – Tím Nadácie SPP

Monika Gašparová

programová koordinátorka – Tím Nadácie SPP

Natália Šimeková

Programová koordinátorka – Nadácia Televízie Markíza

Tatiana Lastivka

Programová koordinátorka – NF Kaufland, NF Slovanet, NF Hartmann

Zahraničné projekty
a filantropia

Boris Strečanský

Spoluzakladateľ a člen Správnej rady CpF n.o.

Naše
financie