Kontakt

Centrum pre filantropiu n.o.

Kontakt:


Fakturačné údaje:

 • Obchodné meno:
  Centrum pre filantropiu n.o.
 • Sídlo:
  Baštová 101372/5
  811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
 • IČO:
  318 218 71
 • DIČ:
  2021 715 740
 • Právna forma: 
  Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa zák. č.213/97. Zaregistrovaná Krajským úradom v Bratislave, v Registri neziskových organizácií MV SR č. OVVS-530/49/2002-NO.

Nadácia Centra pre filantropiu

Kontakt:


Fakturačné údaje:

 • Obchodné meno:
  Nadácia Centra pre filantropiu
 • Sídlo:
  Baštová 343/5
  811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
 • IČO:
  422 628 01
 • DIČ:
  2023 793 101
 • Právna forma:
  Nadácia, v Registri Nadácií MV SR č. 203/Na-2002/1025

Osobné stretnutie

Prípadné osobné stretnutie si, prosím, dohodnite vopred telefonicky. Môže sa stať, že nás pre množstvo aktivít či stretnutí na Baštovej vždy nezastihnete.