Návrhy a administrácia
grantových programov

Hlavným nástrojom, ktorým napomáhame sociálnemu rozvoju,
sú OTVORENÉ GRANTOVÉ PROGRAMY.

Vďaka našim osvedčeným nástrojom a know-how vás prevedieme všetkými úrovňami grantového procesu a pomôžeme vám efektívne dosiahnuť vaše filantropické ciele a posilniť firemnú darcovskú stratégiu. 

Zásadami grantového procesu sú:

Otvorenosť

Pomáhame prerozdeľovať finančné prostriedky čo najprehľadnejším spôsobom s jasne definovanými podmienkami a požiadavkami.

Transparentnosť

Výsledky o udelení podpory sú verejne dostupné u nás alebo u našich partnerov a na internete sú prístupné všetkým, ktorí prejavia záujem.

Prístupnosť

Podpora je jasne komunikovaná, dostupná pre rôznorodé cieľové skupiny a poskytovaná všetkým, ktorí naplnia zverejnené podmienky grantových výziev.

Naše spoločné diskusie vyústia do ponuky zaujímavých a zmysluplných otvorených grantových programov či iných charitatívnych programov. Pri výbere tém a cieľových skupín sa snažíme pokryť oblasti, ktoré sú nedostatočne podporované, či už zo strany štátu alebo iných inštitúcií, a zároveň unikátne, nekopírujúce existujúce aktivity iných spoločností. Dotýkajú sa rôznorodých oblastí, od podpory komunít, rozvoja kultúrnych hodnôt či inovatívneho vzdelávania cez zabezpečovanie potrieb a sebarealizácie znevýhodnených skupín obyvateľov až po rozvoj regiónov a ochranu životného prostredia. 

V rámci spolupráce vás odbremeníme od veľkého množstva administratívnej práce, prispejeme k rozvoju úspešných vzťahov s neziskovým sektorom či verejnými inštitúciami a prevedieme vás grantovým procesom od návrhu až po záverečné vyhodnotenie.   

 • Návrh grantového programu
 • Zverejnenie grantovej výzvy
 • Príjem žiadostí a konzultácie
  • Venujeme sa komunikácii so žiadateľmi (t. j. zabezpečíme poskytovanie základných informácií a osobných konzultácií).
 • Spracovanie žiadostí
  • Skontrolujeme prijaté žiadosti, vytvoríme databázy a doručíme ich hodnotiacej komisii.
 • Facilitácia hodnotiaceho procesu
  • Navrhujeme a zabezpečujeme čo najobjektívnejšie a transparentné posúdenie prijatých žiadostí vytvorením nezávislej hodnotiacej komisie odborníkov a odborníčok na danú tému. 
 • Rozhodnutie Správnej rady Nadácie o udelení príspevku
 • Uzavretie zmluvy
 • Prevod prostriedkov
 • Monitoring realizovaných projektov
  • Sledujeme realizáciu podporených projektov a využitie finančných prostriedkov.
 • Finančná a programová správa
 • Záverečné vyhodnotenie pre Správnu radu.
  • Spracujeme fotodokumentáciu a mediálne výstupy z podporených projektov.

Inšpirujte sa realizovanými aktivitami našich partnerov.

Čo ponúkame