Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Nadácia Orange podporí projekty rozvíjajúce a zlepšujúce digitálne zručnosti a vedomosti detí a mladých

Nadácia Orange vyhlásila výsledky grantového programu Digitálna budúcnosť 2024, v ktorom podporí 33 projektov v celkovej sume 60 000 eur.

Druhý ročník grantového programu Digitálna budúcnosť 2024 bol vyhlásený pri príležitosti 25. výročia založenia Nadácie Orange. Nadácia Orange v tomto programe opäť nadviazala na dlhoročnú tradíciu podpory inovatívneho vzdelávania a v ostatných rokoch rozvoj digitálnych zručností žiakov a žiačok základných a stredných škôl na Slovensku.

V druhom ročníku grantového programu sa podporili projekty mimovládnych organizácií, centier voľného času, knižníc a komunitného centra, ktoré budú realizovať aktivity v neformálnom vzdelávaní zamerané na rozvoj a zlepšenie digitálnych zručností detí a mladých vo veku od 6 do 20 rokov.

Svoje digitálne zručnosti a vedomosti si vďaka projektom zlepší 4375 žiakov a žiačok základných a stredných škôl po celom Slovensku, s ktorými bude pracovať 285 dospelých, ktorí sa zapoja do projektových aktivít.

Informácie o podporených projektoch v grantovom programe Digitálna budúcnosť 2024 sú dostupné na webovej stránke Nadácie Orange.

Na stiahnutie

Zdroj: Nadácia Orange

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.