Nadácia CpF

Nadáciu Centra pre filantropiu sme ako jediný zakladateľ založili v máji 2012 s poslaním rozvíjať darcovstvo a občiansku spoločnosť.

Zmyslom jej založenia je rozšírenie možností pomoci, ktoré ponúkame darcom v napĺňaní ich filantropických cieľov. Nadácia CpF slúži na podporu celého spektra verejnoprospešných účelov – od rozvoja občianskeho aktivizmu cez ochranu a tvorbu životného prostredia, ochranu a podporu zdravia, vzdelávania až po rozvoj a podporu vedy či pomoc pri živelných pohromách.

Zaujíma vás možnosť angažovať sa v niektorej z dôležitých tém a prispieť tým k riešeniu existujúcich problémov či podpore ďalšieho rozvoja vybraných oblastí? Pozrite si, ako na to, alebo nás priamo kontaktujte.

Dokumenty na stiahnutie