Rozvoj občianskeho sektora

Posilňovanie mimovládnych neziskových organizácií, ich postavenia v spoločnosti ako aj podpora myšlienky participatívnej demokracie a zvyšovanie účasti občanov a občaniek na rozhodovaní o veciach verejných sú dlhodobo súčasťou poslania Centra pre filantropiu. 

Mimovládne neziskové organizácie a občianske iniciatívy konajúce vo verejný prospech napĺňajú priestor, kde štát zlyháva či nedostatočne napĺňa rôzne potreby spoločnosti. Vnášajú kritický pohľad do vecí verejných, aktívnu snahu o zmenu a prinášajú konkrétne riešenia. Neopomenuteľná je ich advokačná funkcia. Prispievajú do verejnej a politickej diskusie, presadzujú záujmy občanov a podporujú ich angažovanosť. 

Budovanie sociálneho kapitálu

Dôležitým prínosom mimovládnych neziskových organizácií, ako aj občianskych iniciatív je budovanie sociálneho kapitálu nevyhnutného pre posilňovanie dôvery dôležitej pre spoluprácu a participáciu. (Prečítajte si viac o prínose neziskového sektora)

Venujeme sa osvete v oblasti aktívneho občianstva, výskumnej a analytickej činnosti, monitorujeme právne a daňové rámce pre občiansku spoločnosť a podmienky, v ktorých funguje. Mimovládnym organizáciám poskytujeme poradenstvo v oblasti inštitucionálneho rozvoja v snahe o podporu napĺňania ich etických a transparentných štandardov, poskytujeme konzultácie v oblasti fungovania rôznych právnych foriem.

Máte otázky?

Máte otázky o veciach ako založenie a fungovanie mimovládnych neziskových organizácií? Neviete si poradiť s obchodným vestníkom, výročnou správou, rôznymi povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona či dôležitými termínmi? Nazrite do našej sekcie Zaujíma vás.

Ak nenájdete odpovede na svoje otázky, ozvite sa nám

Naša angažovanosť

Veríme v silu a dôležitosť občianskej angažovanosti a preto sme súčasťou iniciatív a platforiem podporujúcich oblasti, na ktorých nám záleží. 

 • Občianska platforma pre demokraciu
  Sme súčasťou projektu neformálnej platformy občianskych iniciatív a mimovládnych neziskových organizácií, ktorej poslaním je ochrana a rozvoj občianskej spoločnosti na Slovensku. 
 • Lepší život pre všetkých
  Jednou z aktivít tejto platformy je aj Lepší život pre všetkých, kampaň, ktorej cieľom je ukázať verejnosti rozmanitosť neziskoviek a prispieť k vysvetľovaniu dezinformácií a neprávd o treťom sektore. 
 • Mimovládky.sk
  Boli sme jedným z iniciátorov projektu Mimovládky.sk šíriaceho pozitívne povedomie o občianskom sektore, príklady dobrej praxe a informácie z každodennosti mimovládnych neziskových organizácií.  
 • Za slušné Slovensko!
  Podporujeme občiansku iniciatívu Za slušné Slovensko. Filantropia a darcovstvo predpokladá dôveru, ktorá sa dnes devalvuje. Niektorí politici a političky, ktorí/-é vidia politiku ako cestu k svojmu prospechu, sa snažia aktívnych občanov a občianky, ktorým ide o spoločné dobro, označiť za politických manipulátorov a provokatérov a pošpiniť úprimné úsilie ľudí, ktorých cit pre spravodlivosť ešte nevyhasol. Tento cynizmus ničí dôveru v spoločnosti. Nemôžeme mlčať. Viac informácií tu.
 • Vážime si slobodu slova a nezávislé médiá a preto podporujeme 3. máj –Svetový deň slobody tlače.
 • Spoločne s ďalšími 26 organizáciami sme vyhlásili Petíciu na reformu národných parkov a systémové zmeny v ochrane prírody na Slovensku. Viac na oslobodme.sk.

Čo ponúkame