Nefinančné dary

Podpora prostredníctvom nefinančného daru má viacero podôb:

Poskytnutie
vecného daru

majetku, nehnuteľnosti, motorového vozidla, IT príslušenstva

Poskytnutie
neplatených služieb

právnych, PR, mediálnych, účtovných, IT

Dobrovoľnícka
práca

administrácia grantových procesov, výskumné aktivity

Budeme radi, ak sa rozhodnete
podporiť našu prácu

Naši partneri

Ďakujeme našim partnerom, vďaka ktorých darom
môžeme napĺňať naše poslanie.

Orange
esset