Pomoc pri prerozdelení
2 % podielu dane z príjmu

Možnosť asignovať 2 % dane z príjmu právnických osôb je unikátnym mechanizmom podpory mimovládnych organizácií. Na Slovensku na rozdiel od iných krajín môžete ich činnosť podporiť asignáciou 2 % nielen ako fyzická osoba, ale aj ako firma.

Pridanou hodnotou, ktorú vám naša organizácia ponúka, je rozloženie poukázanej asignácie do dlhšieho časového úseku alebo do viacerých príspevkov pre rôzne organizácie vybrané v rámci otvorenej súťaže.

Ak ste sa rozhodli venovať 2 % z vašich daní, ciest, ako nájsť ľudí, ktorí si budú váš dar vážiť, použijú ho korektne a zmysluplne, je viacero. Pomôžeme vám vybrať tú najefektívnejšiu.

Čo ponúkame