Centrum pre filantropiu

Už viac ako 20 rokov aktívne prispievame
k rozvoju a kultivácii darcovstva na Slovensku.

Už 20 rokov aktívne prispievame 
k rozvoju a kultivácii darcovstva na Slovensku

Chceme, aby sa darcovstvo stalo bežnou súčasťou života ľudí aj firiem. Spájame preto tých, ktorí chcú darovať svoje zdroje, s tými, ktorí pomoc potrebujú. Rozvíjame a rozširujeme myšlienkový i fyzický priestor pre pôsobenie aktívnych ľudí vo verejný prospech.

Poslanie

Silný neziskový sektor

Posilňovať mimovládne neziskové organizácie a ich postavenie v spoločnosti.

Dôvera a solidarita

Rozširovať hodnoty a modely darcovstva, dobročinnosti a dobrovoľníctva ako vyjadrenia vzájomnej solidarity a porozumenia medzi ľuďmi navzájom i medzi verejným a súkromným sektorom.

Aktívna občianska spoločnosť

Podporovať myšlienky participatívnej demokracie a pomáhať zvyšovať účasť občanov na rozhodovaní o otázkach verejného záujmu.

Čo robíme?

Pomáhame aktívnym občanom, iniciatívam, organizáciám aj firmám.

Prepájame tých, ktorí hľadajú zdroje, s tými, ktorí majú potenciál ich poskytnúť. Spoločne prinášame riešenia pre problémy spoločnosti.

Naše projekty

DARUJME.sk

Brána do sveta online darcovstva. Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové aj pravidelné dary.

StartLab

Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.