Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Nadácia Tipsport navyšuje financie vyčlenené pre program Podporujeme slovenské sady

Nadácia Tipsport v grantovom programe Podporujeme slovenské sady po tretíkrát podporí zakladanie a obnovu ovocných sadov a verejne prístupných ovocných záhrad prostredníctvom výsadby tradičných odrôd ovocných stromov.

Tradičné ovocné odrody sa postupne vytrácajú a nahrádzajú ich moderné odrody. Tie tradičné majú niekoľko vlastností, ktoré moderným odrodám chýbajú – odolnosť voči chorobám, prispôsobivosť miestnym podmienkam, ako aj pestré možnosti využitia.

Ovocné stromy neodmysliteľne patria do krajiny, robia ju rozmanitejšou, prívetivejšou a pestrejšou. Tvoria dôležitú súčasť nášho krajinárskeho a pestovateľského dedičstva a vytvárajú z krajiny domovinu.

Stromy sú tiež dôležitým aktérom pri zadržiavaní vody a ovplyvňovaní mikroklímy. Výsadba stromov podporuje biodiverzitu – stromy vytvárajú prostredie pre život ďalších organizmov. Napomáhajú zmierňovať dôsledky klimatickej krízy, ktorá je pre Nadáciu Tipsport dôležitou témou.

Na Slovensku existuje niekoľko iniciatív a nadšencov, ktorí sa venujú sadeniu tradičných odrôd ovocných stromov. Okrem vysádzania a starostlivosti o ovocné stromy sa venujú aj osvete či vzdelávaniu v oblasti ovocinárstva. Nadácia Tipsport by tieto iniciatívy rada podporila a tým motivovala k výsadbe aj ďalších ľudí.

Projekty výsadby ovocných sadov a verejne dostupných ovocných záhrad, z ktorých môže mať úžitok široká verejnosť, môžu predkladať mimovládne neziskové organizácie, obce, mestá a samosprávy a neformálne skupiny a iniciatívy zastúpené fyzickou osobou.

Nadácia Tipsport na podporu výsadby ovocných stromov prerozdelí sumu 50 000 €.

Maximálna výška podpory na jeden projekt je 3 000 €.

Projekty zasielajte elektronicky v termíne do 11. júna 2024 do 23:59.

Hlavné ciele grantového programu sú:

  • podporovať výsadbu tradičných odrôd ovocných stromov;
  • prinavrátiť ovocinárstvo do našich obcí a miest, do našej krajiny;
  • posilňovať vzťah ľudí ku krajine prostredníctvom sadenia ovocných stromov;
  • zapájať do výsadby tradičných ovocných stromov širšiu verejnosť a zvyšovať ich záujem o prostredie, v ktorom žijú;
  • výsadbou ovocných stromov prispievať k znižovaniu dopadov klimatickej krízy, podporovať biodiverzitu a pozitívne ovplyvňovať mikroklímu.

Všetky dôležité informácie nájdete v grantovej výzve priloženej nižšie.

Na stiahnutie

foto: archív Nadácie Tipsport

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.