Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

zuzka b

Kontakt

Zuzana Behríková

Vyštudovala Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. Dlhé roky pôsobí aktívne v rámci tretieho sektora, pričom od roku 2008 pracuje v Centre pre filantropiu n.o.

Aktuálne má na starosti darcovský systém DARUJME.sk, ktorý pomáha stovkám organizácií získavať finančné zdroje na svoju verejnoprospešnú činnosť od individuálnych darcov. V minulosti sa venovala najmä strategickému nastavovaniu a spravovaniu grantových programov v témach ako participácia, dobrovoľníctvo, nízkoprahové zariadenia či energetická efektívnosť.

Je členkou Správnej rady Centra pre filantropiu, ako aj Nadácie Centra pre filantropiu a to od roku 2014.

V CpF sa starám o darcovský systém DARUJME.sk. Mojou úlohou je zabezpečovať, aby hladko fungovalo prijímanie darov od individuálnych osôb na podporu činnosti mimovládnych organizácií. Dozerám na to, aby boli v systéme zapojené organizácie, ktoré vykonávajú svoju činnosť transparentne a dary využívajú na deklarovaný verejnoprospešný účel. Cením si, že môžem pomáhať prepájať tých, ktorí dary potrebujú, s tými, ktorí ich chcú v zmysluplnej činnosti podporiť.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.