Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Kontakt

Dušan Šemrinec

Vyštudoval Fakultu hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave a Richland Community College v USA.

Pracovné skúsenosti získal najskôr ako konzultant a školiteľ v menších tréningových firmách. Následne pôsobil ako Tréningový manažér pre Opel v ČR a SR, viedol organizačnú zložku Raytheon Training v Prahe. Po návrate na Slovensko pôsobil aktívne v Centre pre filantropiu n.o., kde pomohol rozbehnúť spoluprácu s viacerými firemnými nadáciami, bol aj prvým správcom Nadácie Tatra banky.

Takmer 10 rokov pôsobil v ING (dnešnej NN) ako HR Sales manažér, obchodný riaditeľ internej distribúcie a nakoniec vyše 3 rokov ako Riaditeľ stratégie obchodu a HR sales pre ČR a SR. Od roku 2015 pôsobí ako konzultant a kouč v spoločnosti Art of Change na Slovensku a v Čechách, spolupracuje s firmami aj neziskovými projektami na tom, aby dokázali využiť ich ľudský potenciál. Od roku 2003 pôsobí v roli člena správnej rady CpF n.o. a od jej založenia, v roku 2012, je aj členom správnej rady Nadácie CpF.

Kontakt

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.