Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

strecansky

Kontakt

Boris Strečanský

Pôsobil v študentskom hnutí v r. 1989. V r. 1993-1998 viedol vzdelávací program pre manažment životného prostredia (Environmental Training Project). V r. 1996 spoluzaložil Nadáciu ETP Slovensko, neskôr oz ETP Slovensko, so zameraním na udržateľný rozvoj komunít. Koncom deväťdesiatych rokov spoluinicioval rozvoj komunitných nadácií na Slovensku. V r. 2002 spoluzakladal Centrum pre filantropiu n.o., kde neskôr pôsobil ako riaditeľ.

Neskôr spoluzakladal Nadáciu Centra pre filantropiu. V oboch organizáciách v súčasnosti pôsobí ako člen Správnej rady. Od konca 90. rokoch pôsobil ako tréner a konzultant so zameraním na rozvoj neziskových organizácií v post-komunistickych krajinách, spolupracoval s USAID, Mott Foundation, Európskou komisiou i Svetovou Bankou. V ostatných rokoch (2016-2021) pôsobil ako konzultant pre peer learning v European Community Foundation Initiative, kde viedol vzdelávacie programy pre profesionálov z komunitných nadácií v Európe vychádzajúcich z učenia sa založeného na reflektovaní praxe. Je členom Poradného a investičného výboru Fondu pre sociálne investície CB ESPRI. Od r. 2021 pôsobí ako poradca pre oblasť mobilizácie domácich zdrojov pre občiansku spoločnosť pre organizáciu East-West Management Institute v Gruzínsku.

Boris je autorom viacerých publikácií a statí o neziskovom sektore, darcovstve a občianskej spoločnosti doma i v zahraničí. Stojí za zrodom portálu ĽudiaĽuďom.sk. Je členom Spoločnosti pre trvalo udržateľný život – Slovensko, Slovenského centra fundraisingu (SCF) a členom občianskeho združenia November89. Je členom poradnej redakčnej rady časopisu Alliance. Je tiež členom European Research Network on Philanthropy (ERNOP) a International Society for Third Sector Research (ISTR). Je projektovým členom v iniciatíve Philanthropication thru Privatization. V súčasnosti je externým doktorandom Centra Európskych štúdií a medzinárodných vzťahov na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave a venuje sa téme legitimity organizácií občianskej spoločnosti.

CpF ponúkam moje skúsenosti a znalosti z oblastí organizačného rozvoja a spravovania neziskových organizácií. Taktiež ponúkam moje znalosti z oblasti filantropie, darcovstva a občianskej spoločnosti i z oblasti analýzy verejných politík vo vzťahu k rozvoju občianskej spoločnosti, podpory darcovstva a filantropie, fundraisingu a budovania vzťahu verejného a súkromného sektora v oblasti súkromnej iniciatívy vo verejný prospech. Na mikroúrovni sa konzultačne venujem stratégiám pre zvýšenie udržateľnosti neziskových organizácií.

Kontakt

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.