Nadácia Tipsport

Nadácia Tipsport bola založená v roku 2021. Jej poslaním je najmä podpora verejnoprospešných projektov na ochranu životného prostredia. Dôsledky klimatických zmien sa týkajú každého z nás. Nadácii záleží na tom, ako budú žiť ďalšie generácie. Preto podporuje výsadby stromov v mestách, ale aj vo voľnej prírode.

Ďalšou nosnou témou je podpora športových legiend. Kedysi preslávili Československo, ale pamäť národa je v ich prípade prikrátka. Niektorí obetovali pre športovú kariéru vlastné zdravie. Nadácia sa im snaží vrátiť aspoň niečo z toho, čo oni dali našej krajine. Spolu s neziskovou organizáciou Post Bellum zaznamenáva ich životné príbehy a zverejňuje ich prostredníctvom médií a projektu Paměť národa. Nadácia podporuje aj regionálny rozvoj, pomoc ľuďom so znevýhodnením a pomoc pri riešení Ukrajinskej utečeneckej krízy.

Spolupráca s Centrom pre filantropiu

V Centre pre filantropiu napomáhame napĺňať víziu nadácie poskytovaním darov na charitatívne, filantropické aktivity a dlhodobé inovatívne projekty od roku 2022. Poskytujeme poradenstvo v oblasti výberu tém a priorít pre tieto aktivity, pomáhame účinne a prehľadne prerozdeľovať podporu v rámci programov, administrujeme grantové procesy a prezentujeme aktivity nadácie.

foto: archív Nadácie Tipsport


Finančné prehľady

Dôležité dokumenty

Kontaktné informácie

Centrum pre filantropiu n.o.

  • partner Nadácie Tipsport
  • Baštová 5, 811 03 Bratislava
  • Web: www.cpf.sk

Zuzana Thullnerová

  • Kontaktná osoba
  • E-mail: zuzana.thullnerova@cpf.sk
  • Tel.: 0918 762 924