Kedy je darcovstvo efektívne?

Efektívne darcovstvo reaguje na aktuálne potreby a prináša systémové zmeny. V ideálnom prípade nepredstavuje len jednorazovú podporu, ale dlhodobú spoluprácu.

V súčasnosti môžeme pozorovať snahy o aplikáciu rôznych metód merania efektivity darcovstva, predovšetkým firemného darcovstva (napr. London Benchmarking Group, Standard Community Investment, Social Return on Investments atď.). Existujú rôzne metódy takéhoto merania a rovnako sa môžu jemne líšiť aj pohľady na to, čo je efektivita. K efektívnemu darcovstvu však vyzývajú darcovia, široká verejnosť, médiá aj mimovládne neziskové organizácie. 

Príklady efektívneho darcovstva

Podpora detských domovov vs. Podpora náhradných rodín

Podpora detských domovov je tradičnou charitatívnou činnosťou ľudí, ktorí chcú niekoho podporiť, ale nevedia koho. Vedia, že tieto deti niečo potrebujú. Je to viac hračiek, s ktorými sa často nevedia hrať? Potrebujú viac sladkostí? Viac a lepšie oblečenie? V skutočnosti potrebujú rodinu, ktorá ich bude ľúbiť a naučí ich, aký je život za múrmi detského domova.

Ako alternatíva na túto skutočnosť vzniklo v roku 1993 Občianske združenie Návrat, ktoré pôsobí v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti. Poskytuje komplexné odborné služby deťom, ktoré hľadajú rodinu, a ľuďom, ktorí sa ich rozhodli prijať.

Návrat iniciuje zmeny v sociálnom systéme tak, aby zohľadňoval záujmy všetkých detí a potrebu prežiť detstvo v rodine. Víziou je prispieť k vytvoreniu tolerantnej občianskej spoločnosti, v ktorej bude starostlivosť o všetky deti postavená výhradne na rodinných modeloch.

V Návrate veria, že:

 • Dieťa má právo na plný rozvoj svojej osobnosti a na napĺňanie základných telesných, duševných a duchovných potrieb.
 • Iba rodina je optimálnym prostredím, v ktorom môže dieťa dozrieť v plnohodnotnú a zodpovednú bytosť. Rodina poskytuje dieťaťu lásku, prijatie, pocit bezpečia a istoty.
 • Medziľudské vzťahy majú rozhodujúci význam na kvalitu života. Pre zdravý vývoj dieťaťa majú nezastupiteľnú úlohu vzťahy s rodičmi. Dieťa potrebuje vyrastať s rodičmi – či už sú to rodičia vlastní, alebo náhradní.

Podpora jednotlivca vs. Systémova podpora jednotlivcov

Ľudia často prispejú ľudom v núdzi, ktorých stretnú na ulici. Takýmto spôsobom menšími darmi podporia niekoho, s kým sa ocitnú tvárou v tvár. Toto je možno hlavný dôvod, prečo darujú. Niet pochýb, že ľudia, ktorí sa z akýchkoľvek dôvodov ocitli v situácii bez domova, sú v núdzi, často chorí, v sociálnej a ekonomickej núdzi. Možnou alternatívou podpory jednotlivcov je pomoc, ktorá je systémová. Takýmto príkladom je projekt Dobrý anjel. Predstavuje humanitárny systém občianskej finančnej pomoci, ktorý pravidelnými finančnými príspevkami pomáha rodinám s deťmi, kde otec, mama alebo niektoré z detí trpí na vážne ochorenie a sú vo finančnej tiesni.

Dobrý anjel je systém, s ktorým môžu až desaťtisíce darcov relatívne malými príspevkami každý mesiac výrazne finančne pomáhať až tisíckam chorých.

Jedinečnosť Systému Dobrý anjel tvoria 3 piliere:

 • Pomáha pravidelne každý mesiac
  Systém Dobrý anjel umožňuje tisícom darcov pravidelne každý mesiac finančne pomáhať trom tisícom rodín  vo finančnej tiesni, kde otec, mama alebo dieťa trpí na rakovinu, mozgovú obrnu, cystickú fibrózu alebo chronické zlyhanie obličiek.
 • Príspevky doručuje chorým do posledného centu
  Peniaze od tisícok darcov, prijaté v jednom mesiaci, Dobrý anjel už v prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca rozdeľuje rovným dielom medzi podporované rodiny. Všetky prevádzkové náklady na chod neziskovej organizácie Dobrý anjel sú hradené zo súkromných peňazí zakladateľov.
 • Darca vždy presne vie, komu pomáha
  Každý darca má vlastné Anjelské osobné číslo a heslo, ktoré mu umožňuje prístup na jeho Osobný účet na www.dobryanjel.sk. Na ňom si môže kontrolovať, aká je aktuálna výška jeho príspevkov. Darca tam tiež vidí mená, adresy a životné príbehy ľudí, ktorým venuje svoje príspevky.

Darovanie do pokladničiek vs. Online darcovstvo

Darovanie do pokladničiek je podľa výskumov najčastejší spôsob, ktorým Slováci darúvajú. Dôvodov takéhoto darovania je viac: hlavná je dostupnosť možnosti darovania, najčastejšie sú tieto pokladničky umiestnené vo veľkých obchodných domoch a hypermarketoch. Často tieto pokladničky nosia dobrovoľníci po uliciach a priamo oslovujú ľudí, pri čom dôležitú úlohu zohráva kontakt – darovanie tvárou v tvár. Darca môže venovať akúkoľvek výšku daru. Prekvapujúcim dôvodom je anonymita daru – hlavne ľudia, ktorí darujú nižšiu sumu, nechcú zverejniť svoje meno a výšku daru, pretože majú pocit, že by mali darovať viac.

Inovatívnym spôsobom zapájajúcim do darovania nové technológie je darovanie cez online platobné nástroje, ktoré umožňuje získavať finančné dary pre všetkých a od všetkých.

Darcom umožňuje:

 • vybrať si spomedzi množstva žiadostí tie, ktoré ich najviac oslovili;
 • malými aj veľkými finančnými darmi pomôcť ľuďom alebo organizáciám podporiť ľudí v núdzi a meniť komunity a životy v nich;
 • finančne podporiť jednotlivca, alebo organizáciu jednoducho a okamžite prostredníctvom online platby.

 

Podpora ľudí so zdravotným znevýhodnením vs. Podpora sociálneho podnikania

Darcovia často podporia aktivity ľudí so zdravotným znevýhodnením. Dôvodov pre takúto podporu je viac – často z ľútosti, solidarity, vďačnosti, že oni sami a ich rodina sú zdraví, alebo naopak podporia ľudí so znevýhodnením, pretože poznajú ich osud z vlastnej skúsenosti. Darovať možno na rôzne aktivity, vďaka ktorým môžu ľudia so znevýhodnením viesť samostatný a plnohodnotný život.

Inovatívnu aktivitu realizuje chránená dielňa Radnička, ktorú v roku 2000 Občianske združenie Inklúzia zriadilo v centre mesta Bratislavy na Primaciálnom námestí. V chránenej dielni poskytlo  pracovnú príležitosť piatim mladým ľuďom so zdravotným postihnutím, ktorí pracujú s podporou intaktných ľudí ako čašníci v kaviarni. Všetci dnes žijú aktívnym plnohodnotným životom v kruhu svojich rodín. Získali nové zručnosti, pracovné skúsenosti, našli si nových priateľov a kolegov.

Ďalších osem mladých ľudí so zdravotným postihnutím sa v Radničke, aj pod dohľadom Radničkárov, zaučilo a našlo svoje pracovné uplatnenie v iných prevádzkach – v McDonalds, Agentúre Manna, Babičkinej čajovni a ďalších.