Nadácia Henkel Slovensko

Nadácia Henkel Slovensko vznikla v roku 2014. Centrum pre filantropiu sa od roku 2019 podieľa na realizácii jej aktivít, ktoré sa zameriavajú na zlepšovanie životných podmienok seniorov. Toto úsilie podporuje aj firma Henkel Slovensko prostredníctvom firemného dobrovoľníctva.

Prostredníctvom grantového programu Henkel Slovensko seniorom podporuje projekty, ktoré riešia tému starnutia populácie a nadväzujúcej starostlivosti a prispievajú k zlepšeniu kvality života seniorov. Okrem samotného riešenia ich problémov prispievajú aj k vytváraniu príležitostí pre verejnú diskusiu.

Dôležité dokumenty


Finančné prehľady

Kontaktné informácie

Centrum pre filantropiu n.o.

  • partner Nadácie Henkel Slovensko
  • Baštová 5, 811 03 Bratislava
  • Web: www.cpf.sk

Zuzana Thullnerová

  • Kontaktná osoba
  • E-mail: zuzana.thullnerova@cpf.sk
  • Tel.: 0918 762 924