Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Nadácia Henkel Slovensko naďalej skvalitňuje život seniorov a senioriek

Do šiesteho ročníka grantovej výzvy Henkel Slovensko seniorom bolo predložených 148 projektov z celého Slovenska zameraných na zvýšenie kvality života seniorov a senioriek a riešenie ich akútnych a aktuálnych potrieb. 12-členná hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov a zástupkýň spoločnosti Henkel Slovensko a odborníkov a odborníčok venujúcich sa sociálnej pomoci sa rozhodla podporiť 68 projektov celkovou sumou 60 000 eur.

Hodnotiaca komisia k podpore vybrala tie projekty, ktoré aktívne zapájajú seniorov a seniorky, podnecujú k ich spoločnému tráveniu času – ako zážitkové výlety do prírody, činnosti pri pohybe a športe, starostlivosť o záhrady, parky či vinohrady. Komisia ocenila aj vzdelávacie programy v téme rozvoja digitálnych zručností seniorov a senioriek a správneho vyhodnocovania informácií na internete. 

Medzi podporenými projektami sú aj tie, ktoré do zariadení sociálnych služieb prinášajú rôzne druhy terapií ako aves terapiu, canisterapiu, reminiscenčné terapie. Za dôležité Nadácia Henkel Slovensko považuje aj prepájanie lokálnych komunít, ktorých sú ľudia v seniorskom veku pevnou a aktívnou súčasťou, rozvíjanie vzťahov medzi rôznymi skupinami v obciach, ako aj medzigeneračné aktivity.

Nadácia Henkel Slovensko druhý rok udelí piatim projektom Cenu za inovatívnosť

Hodnotiaca komisia na Cenu za inovatívnosť nominovala 11 organizácii. O piatich laureátoch môžete spolu so zamestnancami a zamestnankyňami Henkel Slovensko rozhodnúť aj vy. Laureáti Ceny za inovatívnosť získajú navýšenie grantu o 1 000 € na rozvoj a skvalitnenie ich projektového zámeru.

Rozhodnúť o tých, ktorí získajú 1 000 €, môžete od 18. do 30. apríla 2024 hlasovaním aj vy.

Zdroj foto: Agapé Horný Bar, n.o.

Na stiahnutie

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.