Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

V rámci národného projektu EU-CARE bude organizáciám pomáhajúcim utečencom z Ukrajiny prerozdelných 12 miliónov eur

Konzorcium šiestich nadácií na čele s Nadáciou otvorenej spoločnosti vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu s názvom ,,Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“. Pre mimovládne neziskové organizácie, ktoré od februára 2022 poskytovali a/alebo stále poskytujú pomoc osobám utekajúcim pred následkami ruskej agresie na Ukrajine bude prerozdelených 12 miliónov eur.

Mimovládne neziskové organizácie, účelové zariadenia cirkvi a samosprávy, ktoré bezprostredne po vypuknutí vojny na Ukrajine zareagovali na krízu, zohrali dôležitú úlohu nielen pri humanitárnej pomoci, ale aj pri následnej integrácii odídencov do slovenskej spoločnosti. Podľa zberu dát Úradom splnomocnenca vlády SR pre občiansku spoločnosť sa do pomoci odídencom sa v roku 2022 zapojilo vyše 17-tisíc dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Objem humanitárnej pomoci presiahol 11-tisíc ton. Vo verejných zbierkach na pomoc Ukrajine sa vyzbieralo takmer 17 miliónov eur.

Na financovanie týchto aktivít doteraz neexistoval mechanizmus a mimovládne neziskové organizácie, ako aj samosprávy, financovali svoje aktivity vo veľkej miere z vlastných zdrojov alebo z príspevkov medzinárodných rozvojových organizácií (UNHCR, Unicef a pod.)

Národný projekt „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“ (ďalej len EU-CARE) je spoločnou odpoveďou štátu a neziskového sektora na túto situáciu. Jeho cieľom je zabezpečiť poskytovanie finančných príspevkov mimovládnym a neziskovým organizáciám za účelom realizácie humanitárnych a integračných aktivít v prospech odídencov, žiadateľov o azyl a azylantov z Ukrajiny.

PRÍRUČKA
PRE ŽIADATEĽOV A UŽÍVATEĽOV

 

STIAHNUŤ DOKUMENT  >>>

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

 

STIAHNUŤ DOKUMENT  >>>

    NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY

 

PREČÍTAJTE SI VIAC >>>

Vďaka zverejnenej výzve teraz môžu MNO požiadať o finančný príspevok na činnosť svojich zamestnancov a tiež koordináciu viac než 17-tisíc dobrovoľníkov. Dôležitou správou je, že MNO si môžu uplatniť preplatenie výdavkov aj spätne od 24. 2. 2022.

Podrobnosti o podmienkach zapojenia sa do výzvy ako aj detailne znenie výzvy sú zverejnené na webovom sídle projektu: https://eucare.osf.sk.

Členovia konzorcia nadácií

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Zdroj: https://eucare.osf.sk/

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.