Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Ako dopadol 3. ročník grantového programu Henkel Slovensko seniorom

V roku 2021 Nadácia Henkel v spolupráci s Centrom pre filantropiu zrealizovala 3. ročník grantového programu Henkel Slovensko seniorom.

Tento program vznikol v roku 2019 s cieľom prispievať k zvyšovaniu kvality služieb pre seniorov v zariadeniach sociálnych služieb, podporovať vytváranie podmienok na ich zmysluplné trávenie voľného času, pomáhať znižovať riziko generačnej priepasti.

Po úspešnom prvom ročníku bolo pôvodnou stratégiou pokračovať v tomto zameraní programu. Všetko však zmenila pandémia COVID-19, ktorá v roku 2020 zasiahla celý svet, Slovensko nevynímajúc. Nadácia Henkel promptne reagovala na aktuálnu situáciu, spôsobenú pandémiou a zamerala sa na riešenie aktuálnych a akútnych problémov seniorov, vyplývajúcich z pandémie a zmiernenie dopadov šírenia ochorenia COVID-19. Cieľovou skupinou boli seniori nad 65 rokov, ktorí sú pri tomto ochorení najzraniteľnejšou skupinou.

Tretí ročník programu, vyhlásený v roku 2021, stále reagoval na pandemickú situáciu, zameral sa však skôr na dopady pandémie a dlhodobej sociálnej izolácie na psychické zdravie seniorov. Podstatu projektov už netvoril len nákup hygienických a zdravotných pomôcok tak, ako to dominovalo v 2. ročníku programu, ale voľnočasové, terapeutické aktivity seniorov, učenie nových zručností, socializácia, umožnenie stretávania s rodinou a podobne.

Až 200 podporených projektov

V priebehu troch ročníkov programu podporila Nadácia Henkel vyše 200 projektov v sume viac ako 137 tisíc eur.

Prerozdelená suma v roku 2021

V roku 2021 podpora smerovala do 69 zariadení/neziskových organizácií v celkovej sume 47 000 €.

Podrobnejšie informácie sa dočítate v priloženej správe.

Vyhlásenie nového ročníka grantového programu plánujeme na jar 2022.

Na stiahnutie

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.