Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Zamestnanecký grantový program Nadácie Orange pomôže Ukrajine

Nadácia Orange každoročne podporuje zamestnancov spoločností Orange Slovensko, Orange CorpSec a Orange Business Services v ich angažovanosti, dobrovoľníctve a pomoci komunite, v ktorej žijú.

Aktuálny 19. ročník zamestnaneckého grantového programu Nadácie Orange sa zameria na hľadanie efektívnych možností pomoci s cieľom prispieť k zmierneniu negatívnych dôsledkov na životy vojnou zasiahnutých ľudí.

Program podporí spoluprácu zamestnancov a zamestnankýň:

  • s materskými, základnými, strednými školami, ktoré prijímajú do tried deti z Ukrajiny,
  • s obcami, kde sa angažujete v pomoci utečencom pri adaptácii v novom prostredí,
  • s mimovládnymi organizáciami reagujúcimi na vzniknutú krízovú situáciu,
  • s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami, ktoré realizujú tematické programy a aktivity,  
  • s neformálnymi skupinami, ktoré poznajú akútne potreby ľudí utekajúcimi pred vojnou.

Svoje projekty môžete predkladať prostredníctvom elektronického formulára.

Maximálna výška podpory

Projekty zamerané na individuálnu pomoc či rodinám – 400 €.

Podpora smerovaná širšej skupine ľudí – 800 €.

Termín uzávierky

Svoje projekty môžete podávať do 12. apríla 2022 do 23:59

 

Kto môže predložiť projekt

Zamestnanci spoločností:

Orange Slovensko,

Orange CorpSec,

Orange Business Services.

Všímajte si a reagujte na aktuálne potreby, ktoré v tejto situácii vznikajú vo vašej komunite, v škole, ktorú navštevujú vaše deti, sledujte organizácie, inštitúcie a iniciatívy, ktoré sa venujú humanitnej a sociálnej pomoci u nás či na Ukrajine alebo pomoci ľuďom, rodinám, deťom pri adaptovaní sa do života na novom mieste. Predstavte nám prácu a plány tých, ktorých podporujete osobným či online dobrovoľníctvom, finančnými darmi, poukázaním 2% či 3% z vašich daní alebo iným spôsobom.

Viac informácií o programe nájdete v priloženej grantovej výzve alebo na webovej stránke Nadácie Orange.

Na stiahnutie

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.