Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Výsledky 3. kola výzvy národného projektu na podporu odídencov z Ukrajiny

Poznáme výsledky hodnotiaceho procesu Žiadostí o zapojenie sa do národného projektu „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“ (EU-CARE) v treťom kole:

Centrum pre filantropiu je členom konzorcia šiestich nezávislých nadácií, ktoré prerozdelí na pomoc odídencom z Ukrajiny 12 miliónov EUR. Cieľom národného projektu EU-CARE je zabezpečiť poskytovanie finančných príspevkov mimovládnym a neziskovým organizáciám za účelom realizácie humanitárnych a integračných aktivít v prospech odídencov, žiadateľov o azyl a azylantov z Ukrajiny.

Viac informácií o možnostiach zapojenia sa do ďalších výziev nájdete na našej webovej stránke a rovnako na webovom sídle projektu EU CARE.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.