Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

UROBTE DRUHÝ KROK v prevencii pred šikanovaním

Nadácia Televízie Markíza vyhlasuje v rámci projektu „Odpíšeme Ti“ nepeňažnú grantovú výzvu na vzdelávací preventívny program DRUHÝ KROK, zameraný na prevenciu pred šikanovaním medzi žiakmi piatych ročníkov základných škôl.

Prechod na 2. stupeň základnej školy, zmeny v zložení spolužiakov, noví učitelia, rozšírenie predmetov a to všetko v čase intenzívneho obdobia dospievania spojeného s výraznými fyzickými a psychickými zmenami. 5. ročník považujú učitelia za najproblematickejšie obdobie žiakov a žiačok. Ukazuje sa tiež, že v súčasnosti práve títo žiaci a žiačky reagujú na rôzne typy konfliktov (rodinné, priateľské, ale aj týkajúce sa aktuálneho diania) najproblémovejšie, s väčšou úzkosťou a napätím, než mladšie či staršie ročníky.

Nadácia Televízie Markíza sa dlhodobo venuje podpore prevencie a riešení šikany na školách. V rámci projektu Odpíšeme Ti sa spojila s odborníkmi z oblasti psychológie, výskumu a stratégie, a spoločne pripravili a na jeseň 2020 odštartovali projekt, ktorého cieľom je podať pomocnú ruku obetiam šikany, ale zároveň priniesť osvetu o probléme šikanovania medzi deti, učiteľov a rodičov a otvoriť diskusiu v školách aj v rodinách.

V nadväznosti na tento projekt vyhlasuje Nadácia Televízie Markíza grantovú výzvu pre program Druhý krok, ako jeden z preventívnych nástrojov pred šikanovaním, ktorý sa zameriava na rozvoj empatie, znižovanie agresivity a posilňovanie tolerancie.

Tridsiatke vybraných základných škôl zabezpečí školenie a vzdelávacie materiály, prostredníctvom ktorých získajú zástupcovia škôl zručnosti a skúsenosti na prevenciu a včasnú intervenciu pri riešení problémov detí a žiakov v správaní a ich psychosociálnom rozvoji.

Vzdelávací preventívny program obsahuje:

  • 6 online lektorských hodín;
  • možnosť konzultácií formou dobrovoľného supervízneho online webinára;
  • vzdelávacie materiály pre odborných zamestnancov a zamestnankyne a užívateľská príručka;
  • bonusový materiál vo forme komixu Povedz to nahlas zameraného na prevenciu detí pred šikanovaním.

Zapojiť sa môžu základné školy, ktoré:

  • sú plne organizovanou základnou školou zaradenou v sieti škôl a školských zariadení MŠ SR, t.j. nefungujú ako málotriedna škola;
  • majú druhý stupeň a teda aj 5. vyučovací ročník;
  • majú školského psychológa/čku či špeciálneho pedagóga/čku, ktorí budú zodpovedať za implementáciu programu, prieskum a udržateľnosť.

Svoje prihlášky spolu s vyplneným motivačným listom môžete posielať do 5. októbra 2022 prostredníctvom online elektronického formulára.

TERMÍN SME PREDĹŽILI DO 10. OKTÓBRA 2022.

Všetky dôležité informácie nájdete na webovej stránke Nadácie Televízie Markíza alebo v nižšie priloženej výzve k preventívnemu programu Druhý krok.

Na stiahnutie:

Zdroj: Nadácia Markíza

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.