Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Nadačný fond Kaufland 2020

Správa o činnosti Nadačného fondu Kaufland za rok 2020

Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu vznikol 2.7.2018 ako zjednotenie filantropických aktivít, ako aj aktivít spoločensky zodpovedného podnikania spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s..

Nadačný fond podporuje aktivity v oblastiach:

 • ochrana a podpora zdravia
 • podpora a rozvoj telovýchovy / športu
 • podpora a poskytovanie sociálnej pomoci
 • zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt
 • podpora vzdelávania
 • ochrana ľudských práv
 • ochrana a tvorba životného prostredia
 • rozvoj a podpora vedy
 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti a jej rozvoj.

Účel fondu je napĺňaný prostredníctvom:

 • podpory partnerských projektov iných mimovládnych organizácií,
 • grantových programov,
 • správy agendy individuálnych žiadateľov Nadáciou CpF.

A. Nadačný fond Kaufland, Otvorený grantový program 2020

V Otvorenom grantovom programe boli v roku 2020 podporené dva projekty Slovenského červeného kríža, zamerané na činnosti SČK počas pandémie COVID-19 a na skvalitnenie terénnej sociálnej služby. V rámci prvého projektu Slovenský Červený kríž zameral svoje aktivity na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 vo všetkých regiónoch Slovenska. Prísne opatrenia a obmedzenia na celoštátnej úrovni spôsobili zvýšenú izolovanosť a odkázanosť zraniteľných skupín – seniorov, ľudí so zdravotným postihnutím, osamelých ľudí. 

Územné spolky SČK preto zmobilizovali svoje ľudské zdroje a zamerali sa na najviac ohrozené skupiny – vydávali alebo roznášali obedy seniorom, šili ochranné rúška, v spolupráci so zdravotníckymi pracovníkmi pomáhali zdravotníckym zariadeniam, spolupracovali s krízovým riadením pri asistencii ľuďom v karanténe. 

Projekt pomohol zabezpečiť finančné prostriedky na ľudské zdroje v SČK, ktoré boli v tejto núdzovej situácii nevyhnutné.

Druhý projekt bol zameraný na nákup 5 nových, špeciálne upravených vozidiel Toyota Proace City Versona a prestavbu 3 – úprava na prevoz osôb na invalidnom vozíku. Vďaka vozidlám sa podarilo spustenie novej prepravnej služby či rozšírenie poskytovania PS obyvateľom v okresoch Prešov, Komárno, Trenčín, Košice-mesto a Banská Štiavnica. 

Cieľovou skupinou sú ľudia, ktorí sú dlhodobo v nepriaznivej sociálnej situácii kvôli svojmu veku, zdravotnému postihnutiu, či dlhodobo nepriaznivému zdravotnému stavu. Vďaka prepravnej službe pomáha SČK znižovať ich izolovanosť a umožňuje im zapájať sa do spoločenského života.

Tretí projekt podporený v Otvorenom grantovom programe bol zameraný na neformálne vzdelávanie a zmysluplné trávenie voľného času formou realizácie pobytových letných táborov vo Vysokých Tatrách pre deti od 6 do 15 rokov. 

3 žiadosti

Počet predložených žiadostí

3 projekty

Počet podporených projektov

151 711,50€

Vyčlenená suma

Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke hodnotiaca komisia v zložení: 

 • Lucia Langová
  Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
 • Martina Machánková
  Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Na stiahnutie

B.1. Nadačný fond Kaufland, Zamestnanecký grantový program Sľubné talenty 2020 

Zámerom programu bolo podporiť talentované deti zamestnancov spoločnosti Kaufland a realizáciu aktivít umožňujúcich rozvoj ich talentu. 

Chceme nachádzať a finančne podporovať mladých, výnimočne nadaných umelcov, športovcov alebo vedcov, ktorí navštevujú základnú školu, gymnázium, strednú odbornú školu alebo odborné učilište s cieľom vytvoriť priestor na rozvoj ich potenciálu a poskytnúť im možnosti na sebarealizáciu. 

Podporu rozvoja mladých talentovaných ľudí považujeme za hlavný predpoklad pre rýchlejší rozvoj celej spoločnosti. Veríme, že investícia do podpory ambicióznych mladých ľudí, ktorí sa raz môžu stať priekopníkmi vo svojom odbore, je správna a bude dobre využitá. Z uvedeného dôvodu bol vyhlásený tretí ročník zamestnaneckého grantového programu Sľubné talenty. 

59 žiadosti

Počet predložených žiadostí

56 projektov

Počet podporených projektov

23 400€

Vyčlenená suma

Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení: 

 • Jana Hlavatá
  Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
 • Jana Strižová
  Kaufland Slovenská republika v.o.s.
 • Michal Golian
  Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
 • Andrej Kulaviak
  Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
 • Iveta Hollá
  Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
 • Martina Machánková
  Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Na stiahnutie

B 2. Nadačný fond Kaufland, Grantová výzva „Nízkoprahové programy pre deti a mládež“

Deti a mládež majú dnes dostatok možností trávenia voľného času, zväčša pri organizovaných krúžkoch, ktoré ponúkajú školy, ZUŠ-ky, centrá voľného času, športové kluby a podobne. Tieto aktivity však nie sú pre každého. Prekážkou môžu byť financie, ale aj to, že organizované aktivity neoslovujú všetky deti a mladých ľudí. Alternatívou sú miesta, kde môžu tráviť čas tak, ako chcú a zároveň mať možnosť porozprávať sa o tom, čo ich práve zaujíma či trápi.

Nadačný fond Kaufland sa rozhodol reagovať na túto situáciu a pomôcť k jej riešeniu formou podpory mimovládnych organizácií poskytujúcich nízkoprahové programy zamerané na cieľovú skupinu neorganizovaných detí a mládeže. Organizácie pracujúce formami kontaktnej práce, sociálnej pomoci a psychosociálnej podpory, kombinované s ponukou zaujímavých voľnočasových aktivít.

34 žiadosti

Počet predložených žiadostí

12 projektov

Počet podporených projektov

30 000€

Vyčlenená suma

Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke hodnotiaca komisia v zložení:

 • Jana Hlavatá
  Kaufland Slovenská republika v.o.s.
 • Jana Strižová
  Kaufland Slovenská republika v.o.s.
 • Michal Golian
  Kaufland Slovenská republika v.o.s.
 • Andrej Kulaviak
  Kaufland Slovenská republika v.o.s.
 • Iveta Hollá
  Kaufland Slovenská republika v.o.s.
 • Martina Machánková
  Kaufland Slovenská republika v.o.s.
 • Marína Bartoňová
  Kaspian

Na stiahnutie

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.