Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Prihláste sa na Akadémiu klasickej ekonómie 2022

Nadácia Tatra banky ako svojho partnera v oblasti vzdelávania podporila Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, ktorého zámerom je prispievať k zvyšovaniu úrovne ekonomického poznania, myslenia, vzdelávania a vnímania podstaty princípov ekonómie na Slovensku. Po úspešnom zrealizovaní štrnástich ročníkov otvára Konzervatívny inštitút v spolupráci s partnermi v poradí už pätnásty samostatný ročník Akadémie klasickej ekonómie.

Vzdelávací program AKE je určený a otvorený pre všetkých záujemcov, ktorí chcú hlbšie preniknúť do myšlienok významných predstaviteľov ekonomického myslenia

Využite možnosti prihlásiť sa na cyklus večerných seminárov realizovaných s podporou Nadácie Tatra banky a ďalších partnerov. Prihlásiť sa dá do 13. marca 2022 zaslaním vyplnenej prihlášky prostredníctvom prihlasovacieho formulára.

Kurz je určený pre všetkých záujemcov o ekonomické myslenie a pravidelné diskusie o ekonomických otázkach v duchu princípov slobodnej spoločnosti.

Semináre sa uskutočnia od marca do decembra v priestoroch Vysokej školy manažmentu v Bratislave. 

Všetky dôležité informácie nájdete na webovej stránke Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.