Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Nadačný fond Kaufland podporí témy dôležitosti zdravého stravovania, výživy aj ochrany životného prostredia

Nadačný fond Kaufland poskytne 46 vybraným základným školám finančný príspevok na realizáciu aktivít, ktoré zaujímavou a interaktívnou formou približujú témy dôležitosti zdravého stravovania a výživy a ochrany životného prostredia.

Zdravá výživa a zdravé stravovanie, ochrana životného prostredia, vrátane ochrany klímy a biodiverzity, to sú hlavné priority, ktoré spoločnosť Kaufland podporuje aj prostredníctvom aktivít Nadačného fondu Kaufland. Jeho činnosťou a grantovými programami chce prispievať k riešeniu celospoločenského problému nevhodného stravovania detí a mládeže a k budovaniu zdravších stravovacích návykov, prispievať k zdravšiemu životnému prostrediu, k ochrane našej planéty a k celkovému zlepšovaniu zdravia jeho obyvateľov.

V rámci prvého ročníka tohto vzdelávacieho grantového programu pre školy bolo predložených 47 projektov z celého Slovenska. Najviac projektov predložili
školy z nitrianskeho (13), prešovského (10) a košického (10) kraja, najmenej školy z trnavského (1) a žilinského (1) kraja. O podporu z programu sa mohli uchádzať všetky druhy základných škôl a osemročných gymnázií – štátne, súkromné, cirkevné a špeciálne školy, zriadené na Slovensku.

Z predložených projektov bolo 24 zameraných na tému Ochrana životného prostredia a 23 projektov na tému Zdravé stravovanie a výživa.

Ciele programu „HRAVO o ekológií a zdravej výžive s Kauflandom“ sú:

  • podporovať náučné, interaktívne a nadstavbové vzdelávacie aktivity na základných školách, ktoré sú nad rámec bežného školského kurikula a týkajú sa jednej z 2 oblastí: zdravé stravovanie a výživa a ochrana životného prostredia, ochrana klímy, podpora biodiverzity;
  • zvyšovať povedomie žiakov/žiačok o dôležitých témach;
  • prebudiť u žiakov/žiačok záujem o dané témy, aby skúmali, bádali, boli aktívni, sami sa pričinili o šírenie povedomia o týchto témach medzi svojimi rovesníkmi;
  • podporiť skvalitnenie vzdelávacieho procesu a spoluprácu škôl s inými organizáciami či vzdelávacími inštitúciami;
  • podporiť praktické projekty a aktivity, ktoré umožnia žiakom a žiačkam aplikovať svoje vedomosti a zručnosti v praxi a zároveň tak prakticky prispieť k zlepšeniu.

Zoznam podporených projektov a rovnako aj celé znenie výzvy spolu s podmienkami grantového programu si môžete pozrieť nižšie.

Na stiahnutie

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.