Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Nadácia Tipsport podporí výsadbu tradičných odrôd ovocných stromov

Nadácia Tipsport sa v rámci grantového programu Podporujeme slovenské sady zameriava na mimovládne organizácie, kultúrne či komunitné centrá, samosprávy aj neformálne skupiny aktívnych ľudí, ktorých podporí v ich snahe obnovovať výsadbu tradičných odrôd ovocných stromov a motivovať ďalších.

Hoci sa tradičné ovocné odrody postupne vytrácajú a nahrádzajú ich moderné, na Slovensku existuje niekoľko iniciatív a nadšencov, ktorí sa prinavrátili k sadeniu tradičných odrôd ovocných stromov a okrem vysádzania a starostlivosti o ovocné stromy sa venujú aj osvete, vzdelávaniu v oblasti ovocinárstva.

Tradičné ovocné stromy a sady majú niekoľko vlastností, ktoré moderným odrodám chýbajú – odolnosť voči chorobám, prispôsobivosť miestnym podmienkam a pestré možnosti využitia. Ovocné stromy neodmysliteľne patria do krajiny. Robia ju rozmanitejšou, prívetivejšou a pestrejšou. Zároveň sú tiež dôležitým aktérom pri zadržiavaní vody a ovplyvňovaní mikroklímy, podporujú biodiverzitu a prispievajú k riešeniam dôsledkov klimatickej krízy.

Nadácia Tipsport preto v rámci vyhláseného grantového programu podporí výsadbu ovocných sadov a verejne dostupných ovocných záhrad, z ktorých bude mať úžitok čo najširšia verejnosť.

Nadácia Tipsport na podporu výsadby ovocných stromov prerozdelí sumu 30 000 €.

Maximálna výška podpory na jeden projekt je 3 000 €.

Projekty zasielajte elektronicky v termíne do 23. novembra 2022 do 23:59.

Hlavné ciele grantového programu sú:

  • podporovať výsadbu tradičných odrôd ovocných stromov;
  • prinavrátiť ovocinárstvo do našich obcí a miest, do našej krajiny;
  • posilňovať vzťah ľudí ku krajine prostredníctvom sadenia ovocných stromov;
  • zapájať do výsadby tradičných ovocných stromov širšiu verejnosť a zvyšovať tak ich záujem o prostredie, v ktorom žijú;
  • výsadbou ovocných stromov prispievať k znižovaniu dopadov klimatickej krízy, podporovať biodiverzitu a pozitívne ovplyvňovať mikroklímu.

Všetky dôležité informácie nájdete v grantovej výzve priloženej nižšie.

Na stiahnutie

foto: archív Nadácie Tipsport

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.