Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Nadácia Tipsport podporí slovenské sady sumou 30-tisíc eur

Do prvého ročníka grantového programu Podporujeme slovenské sady sa prihlásilo 18 žiadateľov. Hodnotiaca komisia Nadácie Tipsport sa rozhodla podporiť 15 z nich. Vďaka poskytnutým prostriedkom bude vysadených takmer 500 nových stromov.

Myšlienkou programu bolo predovšetkým zachovanie tradičných odrôd ovocných stromov, nakoľko trendom posledných rokov je ich postupná výmena za moderné odrody. Na Slovensku však existuje niekoľko iniciatív a nadšencov, ktorí sa vrátili k sadeniu pôvodných odrôd. Okrem vysádzania a starostlivosti o ovocné stromy sa venujú aj osvete a vzdelávaniu v oblasti ovocinárstva.

Práve prostredníctvom podpory aktivít týchto skupín ľudí môže široká verejnosť sledovať, ako staré sady opäť ožívajú či vznikajú úplne nové, ktoré v sebe ponesú dedičstvo z minulosti ďalším generáciám.

Vysoký záujem a kvalitné projekty

Najpočetnejšie zastúpenie z radov žiadateľov o grant na výsadbu tradičných odrôd ovocných stromov mali občianske združenia (9), nasledovali mestá a obce (7), nezisková organizácia (1) a fyzická osoba (1). Najaktívnejší boli žiadatelia z Banskobystrického kraja (7). Prihlásené subjekty, sa uchádzali o sumu viac ako 36-tisíc eur, čo bolo nad rámec 30-tisícového rozpočtu. Jeden projekt mohol získať maximálnu podporu vo výške 3 000 eur.

Sme veľmi radi, že grantová výzva vzbudila tak široký záujem, ktorého výsledkom bude 498 vysadených stromov. Potešila nás aj vysoká kvalita podaných projektov. Niektoré z nich nás doslova chytili za srdce tým, ako boli do detailu prepracované a zasadené do veľmi pekného prostredia,

povedala správkyňa Nadácie Tipsport Lucia Štefánková.

Výsledky hodnotenia komisie

Hodnotiaca komisia, ktorá posudzovala kvalitu podaných projektov, bola zložená z troch odborníkov v téme ovocinárstva, výsadby, krajinnej architektúry a zástupcu spoločnosti Tipsport:

 • Zuzana Korpášová – krajinná architektka
 • Peter Íro – ovocinár
 • Milan Hronec – Nadácia Ekopolis
 • Filip Timár – Tipsport

Odborníci hodnotili projekty podľa formálnych aj obsahových kritérií, ktoré boli dané a s ktorými boli oboznámení aj predkladatelia projektov vo zverejnenom texte programu:

Obsahové kritériá:

 • vhodnosť lokality pre danú výsadbu, dostupnosť širokej verejnosti;
 • zvolenie vhodných tradičných druhov ovocných stromov;
 • miera zapojenia verejnosti / dobrovoľníkov do prípravy a realizácie výsadby ovocných stromov;
 • počet, veľkosť a cena sadeníc primeraná pre danú lokalitu a typ výsadby;
 • význam výsadby pre zadržanie vody v krajine (vsakovania dažďovej vody);
 • plán zaistenia následnej starostlivosti o vysadené stromy na dobu minimálne 5 rokov;
 • pridaná hodnota – projekty, ktoré okrem výsadby stromov obsahovali aj ďalšie sprievodné aktivity – napríklad stretávanie komunity, koncerty pod čerešňami, spoločný zber ovocia, úroda venovaná rodinám zo sociálne slabšieho prostredia.  

Formálne kritériá:

 • úplnosť a správnosť vyplnenia grantového formulára;
 • jasne a zrozumiteľne popísaný zámer projektu;
 • súlad projektu s cieľmi grantovej výzvy;
 • efektívny a realistický rozpočet;
 • predloženie všetkých povinných príloh.

Zoznam tých organizácií, ktoré budú môcť vďaka podpore realizovať svoje projekty, nájdete v prílohe nižšie.

Na stiahnutie

O Nadácii Tipsport

Nadácia Tipsport bola založená v roku 2021. Jej poslaním je najmä podpora verejnoprospešných projektov na ochranu životného prostredia, občianskej spoločnosti, regiónov a regionálneho rozvoja, podpora športu i kultúrneho dedičstva. Chceme zlepšovať život všetkých obyvateľov a prispieť svojou činnosťou k lepšiemu Slovensku.

foto: archív Nadácie Tipsport

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.