Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Nadácia SPP vyhlásila grantový program Opora, ktorý podporuje najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov Slovenska

Nadácia SPP vyhlásila grantový program Opora, v ktorom podporí projekty organizácií a inštitúcií poskytujúcich sociálne služby, zamerané na zlepšenie kvality života znevýhodnených obyvateľov, žien v krízových centrách, ohrozených detí a mládeže, seniorov či ľudí bez domova. V tomto ročníku grantového programu Nadácia SPP vyčlenila celkovo 60 000€.

Cieľom grantového programu Opora je podporiť tvorbu a realizáciu individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov všetkých poskytovateľov sociálnych služieb, organizácií aj inštitúcií venujúcich sa ľuďom so špeciálnymi potrebami, ktorí sa rozhodli plánovať svoje služby podľa osobných cieľov, potrieb a schopností svojich klientov.

Zámerom Nadácie SPP je podporiť organizácie a inštitúcie poskytujúce sociálne služby v tom, aby uľahčili ľuďom so znevýhodnením ich plnohodnotné zapojenie sa do spoločnosti.

O finančný príspevok sa môžu uchádzať:

  • mimovládne organizácie: neziskové organizácie poskytujúce verejno-prospešné služby; občianske združenia; účelové zariadenia cirkvi; nadácie; neinvestičné fondy,
  • organizácie poskytujúce sociálne služby a zariadenia poskytujúce sociálne služby, (napr. domovy sociálnych služieb, stanice SOS, denné stacionáre, chránené bývanie);
  • špeciálne školy;
  • obce a mestá (v prípade, že sú zriaďovateľom zariadenia);
  • iné subjekty, poskytovatelia sociálnej pomoci.

Maximálna výška podpory na jeden projekt je 1500 €.

Svoje projekty môžete podávať prostredníctvom elektronického formulára

do 24. marca 2024 do 23:59.

 

Nadácia SPP podporí vybrané projekty celkovou sumou

60 000 €.

Podrobnejšie informácie sa dozviete v priloženej grantovej výzve alebo na webovej stránke Nadácie SPP.

Na stiahnutie

Zdroj: Nadácia SPP

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.