Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Nadácia SPP podporí športovanie detí a mládeže aj projekty zlepšujúce kvalitu života zdravotne a sociálne znevýhodnených

Nadácia SPP vyhlásila výsledky v dvoch grantových programoch. V grantovom programe Športuj aj Ty! podporí Nadácia SPP 162 projektov v celkovej výške 200 000 €. V grantovom programe Opora podporí Nadácia SPP 80 projektov v celkovej výške 60 000 eur.

Športovanie detí a mládeže

V treťom ročníku grantového programu Športuj aj Ty! budú podporené projekty zamerané na rozvoj rekreačného a výkonnostného športu detí a mládeže, ich pravidelnú tréningovú a záujmovú činnosť, športové podujatia, športové tábory a sústredenia. Medzi podporenými organizáciami sú dobrovoľné hasičské zbory, športové kluby, telovýchovné jednoty, mimovládne organizácie, centrá voľného času, ale mestá a obce. Vďaka tomuto programu bude môcť športovať viac ako 30 tisíc detí a mladých ľudí.

Podpora tých najzraniteľnejších

Grantový program Opora podporí projekty organizácií, ktoré sa starajú o ľudí so znevýhodnením alebo o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii. Už po piaty krát budú podporené projekty, ktoré zvýšia kvalitu života znevýhodnených a umožnia im získať čo najväčšiu samostatnosť a nezávislosť. Nadácia SPP chce byť oporou všetkým znevýhodneným – telesne, mentálne alebo zmyslovo znevýhodneným ľuďom, opusteným alebo inak ohrozeným deťom a mládeži, týraným ženám, či osamelým seniorkám a seniorom.

Informácie o podporených projektoch v oboch grantových programoch, ako aj a bližšie informácie o aktuálnych grantových výzvach sú dostupné na webovej stránke Nadácie SPP.

Zdroj: Nadácia SPP

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.