Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Nadácia SPP podporí projekty zamerané na rozvoj komunít vo všetkých regiónoch Slovenska

Nadácia SPP vyhlásila grantový program SPPoločne pre komunity, v ktorom podporí projekty zameraná na rozvoj regiónov, revitalizáciu životného prostredia a zlepšenie kvality života ľudí na Slovensku. V tomto ročníku grantového programu Nadácia SPP vyčlenila celkovo 100 000€.

Cieľom grantového programu SPPoločne pre komunity je podporiť aktívne organizácie a ľudí, ktorým nie je ľahostajné, ako funguje svet okolo nich. Môžu skrášliť či ozdraviť svoje okolie, oživiť tradície a zvyky, upevniť susedské vzťahy, zorganizovať zaujímavú akciu, prípadne inak zlepšiť život vo svojej komunite.

V grantovom programe SPPoločne pre komunity podporí Nadácia SPP projekty, ktoré sa zameriavajú na:

  • podporu zdravého životného štýlu u detí, mladých i celej komunity;
  • podporu ekovýchovy;
  • podporu rôznych skupín obyvateľstva s cieľom zvyšovať kvalitu ich života;
  • podporu komunitných aktivít: kultúrno-spoločenských, kultúrno-výchovných, kultúrnych a verejnoprospešných podujatí a akcií;
  • podporu inovatívnych nápadov, ktoré majú verejnoprospešný charakter a prispejú k oživeniu komunitného, kultúrneho alebo športového života v meste či obci;
  • zlepšenie životného prostredia v konkrétnej lokalite;
  • podporu projektov cirkulárnej ekonomiky, ktoré majú verejnoprospešný charakter a prispejú k zdravému životnému prostrediu;
  • podporu pre vytváranie miest na stretávanie miestnej komunity.

Maximálna výška podpory na jeden projekt je 3 000 €.

Svoje projekty môžete podávať prostredníctvom elektronického formulára

do 2. mája 2023 do 23:59.

 

Nadácia SPP podporí vybrané projekty celkovou sumou

100 000 €.

O finančný príspevok sa môžu uchádzať mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy), školské zariadenia – materské, základné a stredné školy, univerzity, vysoké školy, vzdelávacie a výchovné zariadenia, centrá voľného času, kultúrne inštitúcie (múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a pod.), samosprávy, mestá a obce.

Podrobnejšie informácie sa dozviete v priloženej grantovej výzve alebo na webovej stránke Nadácie SPP.

Na stiahnutie

Zdroj: Nadácia SPP

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.