Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Nadácia Orange vyčlenila 50 000 eur na projekty v Zamestnaneckom grantovom programe

Nadácia Orange každoročne podporuje zamestnancov a zamestnankyne Orange v ich angažovanosti, dobrovoľníctve a pomoci komunite, v ktorej žijú. V 20. ročníku Zamestnaneckého grantového programu vyčlenili 50 000 eur, ktoré Nadácii darovala spoločnosť Orange Slovensko.

Program podporí angažovanosť a spoluprácu zamestnancov/kýň:

 • s materskými, základnými, strednými školami,
 • so záujmovými krúžkami a športovými klubmi,
 • s obcami,
 • s mimovládnymi organizáciami,
 • s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami,
 • s neformálnymi skupinami.

Projekty je možné predkladať prostredníctvom elektronického formulára.

Maximálna výška sumy

je 1 000 € na podporu
jednej žiadosti.

Termín uzávierky

utorok 28. marca 2023
do 23:59 h.

 

Kto môže predložiť projekt

Zamestnanci spoločností:
Orange Slovensko,
Orange CorpSec,
predajnej siete Orange Slovensko.

Zameranie projektu je možné vybrať z rozmanitých verejnoprospešných oblastí:

 • podpora vzdelávania v digitálnych zručnostiach a online bezpečnosti detí, učiteľov, rodičov a iných cieľových skupín v rámci formálneho alebo neformálneho vzdelávania,
 • rozvoj komunity – podpora dobrých susedských vzťahov, odstraňovanie anonymity medzi obyvateľmi sídlisk či obcí, vytváranie miest na spoločné trávenie voľného času, tvorba príležitostí na stretávanie sa rozmanitých skupín obyvateľov,
 • ochrana a tvorba životného prostredia – zveľaďovanie verejných priestranstiev s významom pre miestnu či širšiu komunitu, ekologické a environmentálne vzdelávania, znižovanie negatívnych dopadov na životné prostredie, ochrana prírody či ohrozených druhov, a podobne,
 • poskytovanie sociálnej pomoci – integrácia ľudí so znevýhodnením a zraniteľných skupín obyvateľstva, napr. osoby so zdravotným znevýhodnením, nezamestnaní, seniori, odídenci a iní,
 • podpora a rozvoj kultúrnych aktivít – aktivity amatérskych divadiel, folklórnych súborov, kultúrnych spolkov, festivalových aktivít mladých ľudí,
 • podpora voľnočasových aktivít detí a mládeže – zmysluplné trávenie voľného času  v záujmových krúžkoch, športových kluboch, umeleckých aktivitách a podobne.

Viac informácií o programe nájdete v priloženej grantovej výzve alebo na webovej stránke Nadácie Orange.

Na stiahnutie

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.