Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Nadácia Orange otvorila nový grantový program Digitálna budúcnosť

V Nadácii Orange vedia, že prístup k digitálnym technológiám a digitálne zručnosti sú nevyhnutné nielen pre ďalšie vzdelávanie, uplatnenie sa na trhu práce, účasť na dianí v spoločnosti, ale aj pre každodenné činnosti bežného života.

Preto otvárajú grantový program Digitálna budúcnosť. Program má prispieť k tomu, aby malo každé dieťa a mladý človek bez ohľadu na sociálno-ekonomické zázemie, typ navštevovanej školy, či pohlavie možnosť rozvoja svojich digitálnych zručnosti.

Program podporí programy formálneho a neformálneho vzdelávania detí a mladých ľudí s cieľom:

 • rozširovania digitálnych zručností a prístupu k digitálnym technológiám,
 • vzdelávania o bezpečnom a zodpovednom používaní digitálnych technológií a ochrany pred ich negatívnymi dopadmi.

O podporu sa môžu uchádzať:

 • mimovládne neziskové organizácie – občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy, Slovenský červený kríž,
 • základné a stredné školy – štátne, cirkevné, súkromné, špeciálne,
 • školské zariadenia – centrá voľného času, vzdelávacie a výchovné zariadenia, a pod.,
 • kultúrne inštitúcie – knižnice, galérie, múzeá, a podobne,
 • nízkoprahové, komunitné, krízové centrá.

Na realizáciu projektu je možné žiadať max. sumu 4 000 EUR.

Svoje projekty môžete podávať prostredníctvom elektronického formulára

do 17. októbra 2023 do 23:59.

 

Celkovo Nadácia Orange prerozdelí na podporu projektov sumu 60 000 EUR.

Predkladateľom projektov Nadácia Orange v spolupráci s organizáciami Kockovňa, IPčko a Aj Ty v IT ponúka vzdelávací webinár k témam grantového programu, ktorý sa uskutoční v stredu 4. októbra 2023 o 15.00 – 16.30 na platforme MS TEAMS.

Po vyplnení Prihlášky získate link k pripojeniu sa na webinár, ktorý bude venovaný témam:

 • Môže vhodná komunikácia s dievčatami podporiť ich záujem o IT?
  Koordinátorka pre vzdelávanie v organizácii AJ Ty v IT Mgr. Zuzana Majchráková porozpráva o tom, ako zvyšovať motiváciu k štúdiu technológií a zvyšovaniu digitálnej gramotnosti u dievčat.
 • Projektové tematické vyučovanie robotiky v škole i mimo školy
  Riaditeľka STEAME vzdelávacieho centra Kockovňa PaedDr. Ivona Smiešková, PhD. zodpovie otázky prečo a ako učiť robotiku, ako rozvíjať digitálne zručnosti, prehlbovať vedomosti v oblasti STEAME, ako rozvíjať kreativitu a kooperáciu? Predstaví, ako to robí prostredníctvom učenia hrou.
 • Fenomény internetu v živote mladých ľudí
  predstaví odborná poradkyňa v organizácii IPčko a supervízorka programu Online terénna práca PaedDr. Zuzana Juráneková, MBA.
 • Webinár uzatvorí tím Nadácie Orange, ktorý bližšie predstaví podmienky grantového programu a spôsob predkladania projektov.

Inšpiráciu k predkladaným projektom a viac informácií k programu sa dozviete v priloženej výzve alebo na https://www.nadaciaorange.sk/.

Na stiahnutie

Zdroj: Nadácia Orange

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.