Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Nadácia Henkel Slovensko podporila seniorov už po 4. krát

Na jar 2022 Nadácia Henkel Slovensko v spolupráci s Centrom pre filantropiu vyhlásila 4. ročník grantového programu Henkel Slovensko seniorom. Prijali sme až 125 projektov a na základe rozhodnutia odbornej hodnotiacej komisie bolo vybraných na podporu 80 projektov v celkov sume 45 000 €.

Tento program vznikol v roku 2019, s cieľom prispievať k zvyšovaniu kvality života seniorov v zariadeniach sociálnych služieb, ak aj seniorov v domácnostiach, podporovať vytváranie podmienok na ich zmysluplné trávenie voľného času, pomáhať znižovať riziko generačnej priepasti.

S pôvodným zameraním programu zamiešala karty pandémia COVID-19, ktorá v roku 2020 zasiahla celý svet, Slovensko nevynímajúc. Nadácia Henkel Slovensko promptne reagovala na aktuálnu situáciu a zamerala sa na riešenie aktuálnych a akútnych problémov seniorov, vyplývajúcich z pandémie a zmiernenie dopadov šírenia ochorenia COVID-19 u seniorov, ktorí boli najzraniteľnejšou skupinou.

Štvrtý ročník programu, vyhlásený v roku 2022, stále reagoval na pandemickú situáciu, zameral sa však skôr na riešenie sociálnych dopadov pandémie a dlhodobej sociálnej izolácie na psychické zdravie seniorov.

80 podporených projektov zlepšujúcich kvalitu života seniorov

45 000 € prerozdelených medzi mimovládne organizácie a zariadenia sociálnych služieb

Veľmi sa tešíme, že môžeme opäť podporovať nie len nákup dezinfekčných a ochranných pomôcok, ale najmä zmysluplné voľnočasové, terapeutické aktivity seniorov, učenie sa novým zručnostiam, socializáciu, medzigeneračné projekty a mnohé iné. Viacero podporených projektov sa bude realizovať v exteriéri, seniori tak budú môcť vyjsť zo svojich domácností či zo zariadení, kde cez pandémiu trávili väčšinu svojho času.

Seniori, ktorí sú ešte aktívni, budú vďaka podporeným projektom tvoriť, vyrábať rôzne predmety, športovať, chodiť na výlety či exkurzie, venovať sa prácam na záhrade, čítať, oddychovať, či tešiť sa divadlom.

Imobilným seniorom prispeje nadácia na nákup rôznych zdravotných pomôcok, ktoré pomôžu k zvýšeniu kvality ich života a uľahčia personálu každodennú starostlivosť.

Na stiahnutie

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.