Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Mimovládne organizácie sa môžu uchádzať o finančný príspevok v rámci národného projektu na pomoc odídencom z Ukrajiny v poslednom 5. kole

Spustené je 5. kolo prijímania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO” zameraného na pomoc organizáciám, ktoré v čase vojnovej agresie na Ukrajine pomáhali a stále pomáhajú odídencom.

V rámci piateho kola výzvy budú poskytované finančné príspevky na dobrovoľnícku činnosť, preto je určené organizáciám, ktoré do pomoci Ukrajincom zapájali primárne dobrovoľníkov. Toto kolo bude zároveň posledným kolom projektu.

O podporu sa môžu uchádzať organizácie, ktoré mali zapojených dobrovoľníkov do práce s odídencami z Ukrajiny v období od 24. februára 2022 a plánujú ich účasť až do 31.10.2023. Vďaka podpore si budú môcť kompenzovať časť nákladov spojených s koordináciou dobrovoľníckej práce v období od vypuknutia vojny u našich susedov.

Do projektu je možné sa zapojiť do 15.9.2023.

Podané žiadosti už nebude možné žiadnym spôsobom meniť či dopĺňať.

V prípade záujmu o zapojenie si prečítajte prehľadne spracované Dôležité informácie.

Podrobnejšie informácie o projekte a k výzve na predkladanie projektov nájdete na našej webovej stránke a rovnako na webovom sídle projektu EU CARE.

Centrum pre filantropiu je členom konzorcia šiestich nezávislých nadácií, ktoré prerozdelí na pomoc odídencom z Ukrajiny 12 miliónov EUR. Cieľom národného projektu EU-CARE je zabezpečiť poskytovanie finančných príspevkov mimovládnym a neziskovým organizáciám za účelom realizácie humanitárnych a integračných aktivít v prospech odídencov, žiadateľov o azyl a azylantov z Ukrajiny.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.