Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Len spolu to prekonáme

Smutných správ je okolo nás v posledných dňoch veľa. Napriek tomu sme svedkami neúnavného pôsobenia desiatok občianskych iniciatív a mnohých neziskových organizácií pri zmierňovaní následkov koronakrízy na celom Slovensku. Sme na tieto prejavy spolupatričnosti, ľudskosti a solidarity hrdí.

Musíme ako spoločnosť a jej inštitúcie – štátne, súkromné i neziskové –  v dnešnej situácii držať spolu aj napriek tomu, že sme v niečom odlišní a nie vždy spolu súhlasíme. To, že sa dopĺňame, zvyšuje efektivitu pomoci a celkové blaho pre spoločnosť.

Komora mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády pre MNO

Od začiatku šírenia sa koronavírusu po Slovensku robia mimovládne neziskové organizácie spolu so stovkami dobrovoľníkov všetko preto, aby boli pripravené rýchlo reagovať a zabezpečiť ľuďom v núdzi materiálnu aj inú pomoc, vrátane potravín, vody, dezinfekcie či  ochranných pomôcok, ale aj prístup k nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti a liekom. Mobilizujú nových dobrovoľníkov, koordinujú činnosť s ďalšími organizáciami, preukazujú veľkú mieru spolupráce, vymieňajú si skúsenosti a zdieľajú zdroje a kapacity. Ich možnosti i záber nie sú neobmedzené, napriek tomu ich úsilie je veľké a prínos pre spoločnosť dôležitý.

Viaceré z nich dlhodobo pôsobia vo vylúčených rómskych komunitách, poskytujú pomoc priamo v teréne, poznajú riziká spojené s komunitnou prácou a humanitárnou činnosťou. Mnohé dlhodobo podnecujú vznik komunitných centier v týchto lokalitách. Pomáhajúce organizácie pôsobia v lokalitách ako napr.  Zborov, Kecerovce, Chminianske Jakubovany, Moldava nad Bodvou, Muránska Dlhá Lúka, Sirk, Rokycany, Roškovce, Kojatice, Petrovany, Sveržov, Plavecký Štvrtok, Rankovce, Veľká Ida, Dobšiná, Varhanovce, Veľký Krtíš, Stará Teheľňa v Prešove, Luník IX v Košiciach a ďalších. Iné organizácie, zamerané na ochranu ľudských práv dohliadajú na to, aby neboli porušované práva ľudí či už z pohľadu diskriminácie na základe farby pleti, v prístupe k informáciám či k zdravotnej starostlivosti.

Vytrvalo ponúkame pomoc mimovládnych organizácií štátu. Napriek prirodzeným obmedzeniam, máme k dispozícii efektívne riešenia, založené na rokoch skúseností a práce priamo v teréne, práci s dobrovoľníkmi, ktoré môžu pomôcť zachraňovať životy. Tam, kde je to možné, realizujeme našu pomoc v teréne, neodohráva sa zďaleka iba zo vzdialených kancelárií.

Vývoj ostatných dní nám ukazuje, že urgentne potrebujeme lepšiu komunikáciu medzi  krízovým manažmentom vlády SR a pomáhajúcimi organizáciami z neštátnej sféry, ale väčšiu previazanosť ústredných, regionálnych a miestnych krízových štábov. Pretože všade, kde je to len trochu možné aktivisti a ich organizácie už dávno sú a budú aj naďalej. Len spoločne dokážeme efektívne využiť obmedzené zdroje a čas, ktorý máme k dispozícii. 

Miestom, kde sa budú stretávať informácie o dianí vo vzťahu k marginalizovaným rómskym komunitám je Úrad splnomocnenkyne pre rómske komunity. Uvítame, ak sa krízový manažment vlády SR rozhodne vnímať odporúčania zúčastnených strán z tohto miesta nie ako neoprávnené zasahovanie do jeho kompetencií, ale ako snahu pomôcť efektívne a adresne. Expertízu a celkovú znalosť aktuálnych možností a práce celého občianskeho sektora ponúka verejnej správe aj Koordinačný krízový štáb neziskového sektora, ktorý vznikol pri Komore MNO pri Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.

Sme hrdí na to, ako sa v tejto krízovej situácii ukazuje spolupatričnosť a ľudskosť mnohých mimovládnych organizácií, združení, skupín ľudí aj jednotlivcov. Za posledné týždne v našom prostredí vidíme bezprecedentnú úroveň spolupráce. Táto kríza nás zomkla. Spolupracujeme ako nikdy predtým, vymieňame si skúsenosti a informácie, zdieľame zdroje aj ľudské kapacity. Budeme naďalej ponúkať pomocnú ruku a veríme, že najdôležitejší je náš spoločný cieľ – aby sme spoločne túto situáciu zvládli čo najlepšie. 

Podpísaní zástupcovia platforiem MNO, členovia KOMORY mimovládnych organizácií v RV SR pre MNO a členovia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť:

 • Marcel Zajac 
  predseda KOMORY MNO a podpredseda Rady vlády SR pre MNO
  platforma Ekofórum
 • Mária Machajdíková
  Nezávislá platforma SocioFórum o.z.
 • Juraj Lizák
  Rada mládeže Slovenska
 • Soňa Lexmanová
  Fórum donorov
 • Richard Medal
  Špirála – sieť environmentálne výchovných organizácií
 • Beata Hirt
  Asociácia komunitných nadácií Slovenska
 • Mária Behanovská
  Vidiecky parlament ma Slovensku
 • Alžbeta Brozmanová Gregorová
  Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
 • Branislav JelenčíkSlovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu
 • Štefan Smrekovský
  Združenia horských a ostatných záchranných SR
 • Marek Machata
  Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov  SR
 • Branislav Mamojka
  Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR
 • Peter Devínsky
  Slovenská humanitná rada
 • Daniel Kaba
  Ambrela – Platforma  rozvojových organizácií
 • Tibor Tóth
  okrúhly stôl Maďarov na Slovensku
 • Soňa Holíková a Daniela Konečná
  Únia materských centier
 • Mária Lévyová
  Asociácia na ochranu práv pacientov SR
 • Božena Bušová
  Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR
 • Andrea Cocherová
  Asociácia firemných nadácií a fondov
 • Ivana Kohútková
  Hlas občianskych organizácií
 • Karolína Miková
  členka KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO
 • Laura Dittel
  členka KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO
  Karpatská Nadácia
 • Boris Strečanský
  člen KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO
 • Vladimir Sendrei
  člen KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO
 • Filip Vagač
  člen KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO
 • Peter Medveď
  člen KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO a Nadácia Ekopolis
 • Kálmán Petőcz
  člen KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO, člen Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Výzvu podporili aj:

 • Martin Bútora
  člen Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
 • Martin Macko
  člen Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
 • Michal Davala
  člen Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Pre viac informácií prosím kontaktujte

Marcel Dávid Zajac

Zástupca riaditeľky, senior programový manažér – Tím Nadácie Tatra banky

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.