Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Komora mimovládnych neziskových organizácií odmieta útoky politikov

My, zástupcovia mimovládnych neziskových organizácií, členovia KOMORY MNO v RV SR pre MNO  sme znepokojení nielen nepriateľským tónom, ale hlavne nepriateľským obsahom verejných prejavov predstaviteľov niektorých politických strán v predvolebnej kampani parlamentných volieb 2020.

Tieto útoky znevažujú prácu aktívnych obyvateľov Slovenska a ich inštitúcií – mimovládnych neziskových organizácií, ničia priaznivé prostredie pre našu prácu. Napríklad v predvolebnej diskusii v relácii Na hrane, ktorá bola odvysielaná v televízii JOJ dňa 20. februára 2020 povedal predseda ĽSNS Marián Kotleba toto:

…, My sme jediná strana, ktorá jasne odmieta vplyv zhubných protinárodných protikresťanských mimovládok na riadenie Slovenska., …

Marián Kotleba – predseda ĽSNS

A žiaľ, tento politik sa v podobnom duchu vyjadril mnohokrát. A okrem neho aj ďalší. Keďže v čase vrcholiacej predvolebnej kampane do NR SR sa tieto prejavy čoraz častejšie objavujú  v médiách a nie sú ani moderátormi, ani politickými oponentmi korigované, musíme reagovať.

 • Vyzývame politické strany a ich členov, aby sa dištancovali od nenávistných vyhlásení tohto typu.
 • Vyzývame verejnoprávne i súkromné mainstreamové médiá, aby v dostatočnej intenzite a rozsahu reagovali na dezinformácie namierené proti občianskemu sektoru.
 • Odmietame vytváranie negatívneho obrazu o aktívnych občanoch na Slovensku, ktorý vytvárajú politici ako Marian Kotleba a jemu podobní.
 • Zásadne nesúhlasíme s pokusmi prezentovať aktívnych občanov Slovenska, ktorí sú organizovaní v združeniach, neziskovkách, nadáciach, občianskych iniciatívach, charitách a dobrovoľníckych skupinách ako niekoho, kto sa za cudzie peniaze pokúša rozvracať našu spoločnosť. Sú to nehorázne lži a výmysly, ktoré nemajú so skutočnou pravdou o činnosti mimovládnych organizácií nič spoločné. Sú nepodarenou rétorickou formulkou inšpirovanou z čias normalizačného socializmu komunistických pohlavárov.
 • Rovnako za úplne neprípustnú považujeme rétoriku tohto i iných politikov, ktorí tvrdia, že za nedostatok verejných financií v určitých oblastiach môže verejné financovanie aktivít, či projektov mimovládnych neziskových organizácií.
 • Plne stojíme za aktívnymi občanmi a ich organizáciami, bez ohľadu na to, či sú ich aktivity financované z verejných, súkromných, vlastných či zahraničných zdrojov, pokiaľ pôsobia v zmysle platných zákonov a pravidiel a prinášajú našej spoločnosti prospech z posilňovania solidarity, dôvery, pomoci, či pozdvihovania hlasu a práv znevýhodnených a marginalizovaných.

V Slovenskej republike si aktívni občania zaregistrovali vyše 60 tisíc rôznych mimovládnych neziskových organizácií. Aktívne a veľmi transparentne v našom verejnom priestore pracuje niečo vyše 30 tisíc z nich. Pracujú vo svojich komunitách, regiónoch, mestách. Niektoré z nich sa venujú aj pomoci v krajinách s oveľa väčšími sociálnymi, ekonomickými či environmentálnymi problémami, ako má naša krajina.

Sloboda združovať sa je upravená Ústavou SR a viacerými medzinárodnými dohovormi, ako napríklad článkom XII. Európskej charty základných práv, ako aj s článkom 11. Európskeho dohovoru o ľudských právach, i článkom 22 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, ktoré garantujú slobodu združovať sa s inými.

Absolútna väčšina z týchto organizácií, ale aj z neorganizovaných aktívnych občanov poskytuje našej spoločnosti službu. SLUŽBU vo verejnom záujme, najčastejšie v oblasti sociálnej pomoci, ochrany zdravia, práce s deťmi a mládežou, v regionálnej kultúre, pri ochrane a tvorbe životného prostredia, ale aj v oblasti dodržiavania ľudských a občianskych práv, o športe a telesnej kultúre nehovoriac.

Chráňme a rozvíjajme občiansku spoločnosť. A nedopusťme, aby nezodpovední a zlovoľní politici v túžbe za získaním lacnej popularity demagogicky ponižovali práve tých ľudí, ktorí našej krajine pomáhajú a robia ju lepším miestom pre život.

Podpísaní členovia KOMORY mimovládnych organizácií v RV SR pre MNO:

 • Marcel Zajac
    podpredseda Rady vlády SR pre MNO platforma Ekofórum
 • Mária Machajdíková
  platforma Sociofórum
 • Juraj Lizák
  Rada mládeže Slovenska
 • Soňa Lexmanová
  Fórum donorov
 • Richard Medal
  Špirála – sieť environmentálne výchovných organizácií
 • Beata Hirt
  Asociácia komunitných nadácií Slovenska
 • Mária Behanovská
  Vidiecky parlament ma Slovensku
 • Alžbeta Brozmanová Gregorová
  Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
 • Branislav Jelenčík
   Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu
 • Štefan Smrekovský
  Združenia horských a ostatných záchranných SR
 • Marek Machata
  Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov  SR
 • Branislav Mamojka
  Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR
 • Peter Devínsky
  Slovenská humanitná rada
 • Daniel Kaba
  Ambrela – Platforma  rozvojových organizácií
 • Marcela Dobešová
  Fórum života
 • Tibor Tóth
  okrúhly stôl Maďarov na Slovensku
 • Daniela Konečná
  Únia materských centier
 • Zuzana Magurová
  Ženská loby Slovenska
 • Mária Lévyová
  Asociácia na ochranu práv pacientov SR
 • Božena Bušová
  Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb
 • Andrea Cocherová
  Asociácia firemných nadácií a fondov
 • Karolína Miková
  členka KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO
 • Laura Dittel
  členka KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO
 • Boris Strečanský
  člen KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO
 • Vladimir Sendrei
  člen KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO
 • Filip Vagač
  člen KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO
 • Peter Medveď
  člen KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO a Nadácia Ekopolis
 • Kálmán Petőcz
  člen KOMORY MNO Rady vlády SR pre MNO

Pre viac informácií prosím kontaktujte

Marcel Dávid Zajac

Zástupca riaditeľky, senior programový manažér – Tím Nadácie Tatra banky

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.