Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

15. ročník súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix 2022 pozná svojich víťazov

Cena Fénix 2022 – Kultúrna pamiatka roka už pozná svojich víťazov. 7. mája 2022 boli na slávnostnom galavečeri, vysielanom RTVS, ocenené pamiatky a ľudia, ktorí stoja za ich záchranou či obnovou.

Nadácia SPP, generálny partner súťaže Fénix, podporuje ochranu kultúrneho dedičstva Slovenska už od roku 2006. Do 15. ročníka súťaže sa zapojilo 31 kultúrnych pamiatok, z ktorých odborná porota vybrala 12 nominovaných finalistov. Ceny Fénix si odniesli 3 víťazi v dvoch kategóriách:

Kultúrna pamiatka roka – Fénix za obnovu/reštaurovanie objektu národnej kultúrnej pamiatky alebo jeho ucelenej časti:

  • Kostol sv. Jána Krstiteľa na cintoríne, Modra (Rímskokatolícka farnosť Modra), cena bola udelená za príkladnú obnovu a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky.
  • Meštiansky dom v opevnení Martineum, Bratislava (Bratislavská arcidiecéza r. k. cirkvi a farnosť sv. Martina v Bratislave), cena bola udelená za záchranu ruiny národnej kultúrnej pamiatky, jej sfunkčnenie a integráciu do historického jadra mesta Bratislavy.

Kultúrna pamiatka roka – Fénix za výnimočný počin záchrany národnej kultúrnej pamiatky:

  • Hospodárska budova, Hrad Uhrovec (Rímskokatolícka cirkev, Sídelná kapitula Nitra a občianske združenie Hrad Uhrovec), cena bola udelená za vysokoodborný a profesionálny prístup pri záchrane, sanácii a sprístupnení hradných ruín, najmä hospodárskej budovy.

Laureáti 15. ročníka získali osvedčenia o udelení ceny Kultúrna pamiatka roka – Fénix, sošku Fénixa, ktorej autorom je umelec, výtvarník a sochár Patrik Kovačovský, a finančnú odmenu Nadácie SPP vo výške 10 000 eur.

V rámci súťaže sa konalo aj online hlasovanie verejnosti, do ktorého boli po prvýkrát zaradené všetky súťažiace pamiatky.

Cenu Kultúrna pamiatka roka – Cena Nadácie SPP – ocenenie generálneho partnera a spoluorganizátora súťaže získal:

  • Neogotický kaštieľ Esterházyovcov, Galanta (mesto Galanta), cena bola udelená za najvyšší získaný počet hlasov v internetovom hlasovaní verejnosti o najkrajšiu obnovenú pamiatku na web stránke súťaže. Táto národná kultúrna pamiatka získala 28 047 hlasov z celkového počtu 78 560 hlasov.

Výsledky súťaže, a informácie o zapojených pamiatkach, nájdete na www.kpr-fenix.sk.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.