Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Získali sme podporu z Active Citizens Fund

Získali sme podporu z Active Citizens Fund


Projekt ‘Zlepšenie prístupu k súkromnému financovaniu pre OOS’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. 

Cieľom projektu je posilnenie občianskej spoločnosti cez rozvoj individuálnej filantropie najmä mladých ľudí a cez poskytnutie nových moderných online nástrojov pre organizácie, ktoré im zjednodušia prístup k financiám od individuálnych darcov. Vďaka posilneniu finančných kapacít organizácií sa zvýši ich ukotvenie v spoločnosti a uvoľní im kapacity na výkon primárnej činnosti. Najmenej 200 organizácií využívajúcich službu DARUJME.sk získa počas trvania projektu minimálne 2 000 € vďaka efektívnej komunikácii. Viac informácií o podporených projektoch nájdete na tejto stránke. 

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.