Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Vyhlásenie krízového štábu neziskového sektora: opäť pomôžeme

Ako zástupcovia Krízového štábu neziskového sektora (KŠNS) vyzývame verejnosť k zodpovednosti, rozvahe, vzájomnej solidarite a pomoci v týchto zložitých časoch. Situácia, do ktorej sa naša spoločnosť dostala, je náročná a jej riešenie bude potrebovať veľkú mieru dôvery a vzájomného rešpektu.

Veríme však, že spoločnými silami túto situáciu zvládneme. Neziskový sektor sa v ťažkých časoch vždy postavil na stranu správnych riešení a urobí tak aj tentokrát. Preto vyzývame občiansku spoločnosť k spolupráci so štátom a samosprávou pri aktuálnych problémoch, ako je napr. akútna potreba osôb, ktoré majú pomáhať pri zabezpečení testovania. Ak máte možnosť osloviť občanov, s ktorými pracujete, urobte tak a vyzvite ich na aktívnu participáciu. Spoločne pomôžeme tam, kde to bude potrebné. 

Súčasne sme pripravení zlepšovať spoluprácu neziskového sektora so štátom a pomôcť konkrétnymi aktivitami, podobnými tým, ktoré neziskové organizácie realizovali už v rámci prvej vlny pandémie, ako je napríklad pomoc zdravotníckym zariadeniam, prevádzka krízových liniek pomoci či pomoc ohrozeným a vylúčeným skupinám obyvateľstva.

Krízový štáb neziskového sektora bol založený Komorou mimovládnych organizácií (MNO) pri Rade vlády SR pre MNO počas prvej vlny pandémie Covid-19. Hlavným cieľmi štábu sú spolupráca medzi štátom a občianskou spoločnosťou a zabezpečovanie pomoci počas pandémie. KŠNS je zostavený z približne tridsiatky expertov a expertiek, ktorí identifikujú, ako môže sektor pomôcť riešiť kľúčové problémy v spoločnosti, ktoré vznikli v dôsledku krízy. Stoja za nimi stovky organizácií a tisícky aktívnych občanov. Sú medzi nimi zástupcovia Komory MNO pri Rade vlády SR pre MNO, zástupcovia grantových nadácií a kľúčových organizácií zapojených do krízovej pomoci, právnici a ekonómovia venujúci sa neziskovému prostrediu. 

Za zástupcov Krízového štábu
neziskového sektora

 • Andrea Cocherová
  Asociácia firemných nadácii a nadačných fondov
 • Laura Dittel
  Karpatská nadácia
 • Peter Haňdiak
  advokát
 • Michal Kišša, Martina Kolesárová
  Nadácia Pontis
 • Ivana Kohutková
  VIA IURIS
 • Peter Medveď
  Nadácia Ekopolis
 • Ján Orlovský
  Nadácia otvorenej spoločnosti
 • Boris Strečanský
  Centrum pre filantropiu
 • Filip Vagač
  PDCS
 • Marcel Zajac
  Predseda Komory MNO pri Rade vlády pre MNO

KOORDINAČNÝ KRÍZOVÝ ŠTÁB
NEZISKOVÉHO SEKTORA

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.