Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Viac ako dve tretiny z 91 analyzovaných krajín poskytuje priaznivé filantropické prostredie. Prečítajte si viac v najnovšom Indexe globálneho prostredia filantropie

Globálne indexy filantropickej školy IU Lilly Family School of Philanthropy’s – Global Philanthropy Environment Index a Global Philanthropy Tracker – poskytujú komplexné pochopenie globálneho darcovstva s cieľom pomôcť zvyšovať filantropickú angažovanosť a vytvárať pozitívnu a trvalú zmenu vo svete.

Index globálneho prostredia filantropie je najväčším a najkomplexnejším úsilím o zmapovanie globálneho filantropického ekosystému a poskytuje nástroje pre tvorcov politík, lídrov občianskej spoločnosti a filantropov, aby pochopili, ako najlepšie stimulovať strategickú filantropickú aktivitu na celom svete.

Do tohtoročnej správy prispelo svojimi znalosťami viac ako 100 expertov. Nájdete v nej informácie na národnej, regionálnej aj globálnej úrovni z 91 krajín, v rámci ktorých hodnotili filantropické prostredie, skúmali stimuly aj prekážky darcovstva. Toto hodnotenie pomáha odhaľovať zložitý ekosystém regulácií, politík a kultúr, ktoré formujú globálnu filantropiu.

Náš kolega, Boris Strečanský, je autorom správy za Slovenskú republiku. Hĺbkovo sa venoval prostrediu, ktoré ovplyvňuje darcovstvo na území Slovenska aj jeho cezhraničné možnosti. Politiky, prostredníctvom ktorých vlády podporujú či bránia rozvoju filantropie, ekonomické podmienky, ale aj hodnoty a tradície, ktoré formujú konkrétne podmienky pre formálnu a neformálnu filantropiu. To všetko si môžete prečítať v rámci najnovšieho globálneho reportu.

Filantropia naďalej zohráva významnú úlohu pri riešení systémových problémov a ponúkaní inovatívnych riešení lokálnych a globálnych výziev.

Zvyšovaním povedomia o faktoroch, ktoré vytvárajú pozitívne filantropické prostredie, poskytuje GPEI 2022 užitočné informácie a osvedčené postupy pre osoby s rozhodovacou právomocou a vybavuje ich na podporu filantropie na miestnej aj medzinárodnej úrovni.

Zdroj: https://globalindices.iupui.edu/environment-index/index.html

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.