Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Viac ako 4,5 milióna eur darovali ľudia neziskovým organizáciám

Viac ako 4,5 milióna eur darovali ľudia neziskovým organizáciám

Prostredníctvom slovenského projektu DARUJME.sk sa zapojeným organizáciám podarilo vyzbierať historickú sumu. Už viac ako 4,5 milióna eur putovalo ako dobrovoľné finančné dary od ľudí – individuálnych darcov, na účty neziskoviek počas 7 rokov existencie služby.

DARUJME.sk sa ďalej venuje osvete v oblasti darcovstva. Učí Slovákov aj zbierať dary pre organizácie cez darcovské výzvy (tzv. peer 2 peer fundraising). 

Nekomerčný projekt DARUJME.sk založila v roku 2012 organizácia Centrum pre filantropiu n.o. (CpF) s cieľom pomôcť neziskovému sektoru na Slovensku získavať finančné prostriedky na verejnoprospešné projekty od individuálnych darcov prostredníctvom internetu. Zámerom bolo ponúknuť organizáciám a ich darcom jednoduché a predovšetkým dôveryhodné prostredie na získavanie darov online. „Tak ako dnes ľudia nakupujú niekoľkými klikmi cez internet z eshopov, môžu vďaka DARUJME.sk pohodlne, rýchlo a jednoduchým spôsobom venovať svoje peniaze organizáciám“, priblížila poslanie služby DARUJME.sk jeho manažérka Zuzana Behríková. Darcovia darujú priamo na stránke organizácií, môžu si preštudovať ich projekty a aktivity a sami sa rozhodnú či a v akej výške ich podporia. 

V apríli roku 2019 sa CpF podarilo získať pre DARUJME.sk grant na jeho ďalší rozvoj. Projekt ‘Zlepšenie prístupu k súkromnému financovaniu pre OOS’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. 

Informačná kampaň

Na jeseň tím DARUJME.sk spustil osvetovú informačnú kampaň na podporu online darcovstva na Slovensku vo forme darcovských výziev, tzv. „peer2peer fundraisingu“. Ide o inovatívny spôsob zberu darov pre neziskové organizácie, kedy sa jednotlivci rozhodnú stať sa ambasádormi niektorej neziskovky a pri určitej príležitosti vyzvú svoje okolie o spoločnú pomoc. Infokampaň je financovaná z programu ACF-Slovakia.  

Pojem “P2P fundraising“ (peer to peer fundraising) je na Slovensku takmer neznámy. Poznajú ho najmä fundraisori z tretieho sektora. Preto sa tím CpF v projekte DARUJME.sk rozhodol propagovať tento typ podpory neziskových organizácií a rozvíjať individuálne darcovstvo smerom k širokej verejnosti na internete a sociálnych sieťach. V infokampani používa slovenský výraz darcovská výzva (p2p výzva). Kampaň je zameraná predovšetkým na aktívnych ľudí, ktorí si uvedomujú, že na svete je vždy niekto v ťažšej životnej situácii než oni sami a namiesto napríklad daru k narodeninám či svadbe, sa rozhodnú požiadať svoje okolie o podporu pre organizáciu, ktorá pomáha iným. 

Darcovské výzvy vytvárajú jednotlivci (súkromné osoby, dobrovoľne a vo svojom voľnom čase), ktorí sa stanú ambasádormi či ambasádorkami organizácií. Populárne sú napríklad narodeninové výzvy, výzvy pri príležitosti svadby, výročia, osláv… ale aj výzvy pred športovým výkonom (preteky, pochod, maratón,…), či v situácii, kedy sa ambasádori rozhodnú urobiť významnú zmenu vo svojom živote (prestanú fajčiť, jesť mäso, piť alkohol, schudnú, začnú cvičiť, radikálne zmenia svoj účes, nechajú si narásť dlhú bradu… a pod.) alebo sa “hecnú” k prekonaniu inej veľkej výzvy (preplávajú prieplav, prejdú pešo obrovský úsek, vystúpia na vysokú horu, začnú hrať na hudobný nástroj a podobne). Čokoľvek, čo je pre niekoho výzvou, môže byť premenené na výzvu darcovskú – v prospech neziskovky, ktorej dôveruje a ktorú sa rozhodne podporiť.  

Úlohou ambasádorky/a organizácie je rozhodnúť sa, pre ktorú organizáciu chce zbierať financie. Vytvorí svoju vlastnú online darcovskú výzvu a osloví svojich priateľov, kolegov, športovcov, rodinu, fanúšikov… koho chce, aby prispeli prostredníctvom online príspevku na jeho výzvu v prospech organizácie. Vytvorenie výzvy by nemalo zabrať viac ako 5 minút. Zapojené organizácie propagujú tento typ fundraisingu na svojich weboch alebo používajú jednoduchý modul na vytváranie vlastných darcovských výziev v online systéme DARUJME.sk. Nástroj môžu využívať všetky organizácie zaregistrované do DARUJME.sk. 

Viac ako 400 organizácií

V systéme DARUJME.sk je dnes zaregistrovaných 447 mimovládnych organizácií, ktoré cez darcovské stránky môžu prijímať jednorazové aj pravidelné online dary. Možnosť darovať tadiaľ využilo už vyše215 tisíc individuálnych darcov – fyzických osôb, ktorí spolu darovali viac ako 236 tisíc darov. Tento nástroj ponúka organizáciám vstup do sveta online darcovstva – zabezpečenú platobnú bránu integrujúcu všetky populárne platobné metódy v online ako aj komunikačné nástroje na budovanie vzťahov organizácií s darcami. Vďaka nemu si môžu organizácie bez nutnosti programovania či priamej spolupráce s bankami za chvíľku zriadiť vlastnú darovaciu stránku a požiadať fanúšikov o podporu svojej činnosti.

 Detailné štatistiky za prvý polrok 2019 nájdete na stránke: https://darujme.sk/blog/prvy-polrok-2019-v-darujme-sk/, vyhodnotenie celého roka bude zverejnené v januári 2020.  DARUJME.sk prevádzkuje nezisková organizácia Centrum pre filantropiu n.o. a využíva platobnú infraštruktúru darcovského portálu LudiaLudom.sk.

V apríli roku 2019 sa CpF podarilo získať pre DARUJME.sk grant na jeho ďalší rozvoj. Projekt ‘Zlepšenie prístupu k súkromnému financovaniu pre OOS’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.