Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Správa o činnosti Nadačného fondu Kaufland za rok 2019

Správa o činnosti Nadačného fondu Kaufland za rok 2019

Správa o činnosti Nadačného fondu Kaufland za rok 2019

Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu vznikol 2.7.2018 ako zjednotenie filantropických aktivít, ako aj aktivít spoločensky zodpovedného podnikania spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s..

Nadačný fond podporuje aktivity v oblastiach:

 • ochrana a podpora zdravia
 • podpora a rozvoj telovýchovy / športu;
 • podpora a poskytovanie sociálnej pomoci;
 • zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt;
 • podpora vzdelávania;
 • ochrana ľudských práv;
 • ochrana a tvorba životného prostredia;
 • rozvoj a podpora vedy;
 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti a jej rozvoj.

Účel fondu je napĺňaný prostredníctvom

 • podpory partnerských projektov iných mimovládnych organizácií,
 • grantových programov,
 • správy agendy individuálnych žiadateľov Nadáciou CpF.

A. Nadačný fond Kaufland, Otvorený grantový program

V Otvorenom grantovom programe boli v roku 2019 podporené dva projekty Slovenského červeného kríža, zamerané na skvalitnenie terénnej sociálnej služby. V prvom projekte išlo o nákup 3 moderných stanov, ktoré slúžia ako zázemie pre pracovníkov a dobrovoľníkov SČK pri výkone práce v teréne. Stany slúžia na rôzne osvetové podujatia v uliciach miest a obcí, celoslovenské i regionálne súťaže prvej pomoci, dni zdravia, mobilné odbery krvi. Organizujú sa cvičenia humanitárnych jednotiek v exteriéri, poskytujú podporu zložkám Integrovaného záchranného systému SR pri zásahoch v krízových situáciách, počas chladných mesiacov a vianočných sviatkov organizujú podujatia pre ľudí bez domova. Pri všetkých týchto udalostiach SČK potrebuje aj zázemie pre svojich pracovníkov a dobrovoľníkov.

Druhý projekt bol zameraný na nákup 6 nových, špeciálne upravených vozidiel na spustenie novej prepravnej služby či rozšírenie prepravnej služby obyvateľom v okresoch: Banská Bystrica, Košice – vidiek, Rožňava, Snina, Topoľčany a Trebišov. Cieľovou skupinou sú ľudia, ktorí sú dlhodobo v nepriaznivej sociálnej situácii kvôli svojmu veku, zdravotnému postihnutiu, či dlhodobo nepriaznivému zdravotnému stavu. Vďaka prepravnej službe pomáha SČK znižovať ich izolovanosť a umožňuje im zapájať sa do spoločenského života.

Tretí projekt bol zameraný na produkciu dokumentárneho filmu, ktorý chce slúžiť ako osveta k športovaniu pre deti a mladých nádejných hokejistov. Čoraz menej detí športuje a aj tí, ktorí začnú, iba ťažko hľadajú vzory, motiváciu a vieru v úspešnú kariéru. Dokumentárny film, ktorý sleduje príbehy Ladislava Nagya – majstra sveta z roku 2002 – a vďaka tomuto projektu aj 10-ročného začínajúceho hokejistu na ceste za svojimi snami, môže ponúknuť pre mladých hráčov a fanúšikov na celom Slovensku nový impulz. Ošiaľ, ktorý majstrovstvá sveta priniesli a atmosféra na každom zápase, sú tou najlepšou motiváciou zažiť to na vlastnej koži. Osobné príbehy hlavných postáv a pohľad do zákulisia hokejového života zas dôkaz, že to môže dokázať ktokoľvek.

Posledný projekt podporený v Otvorenom grantovom programe bol zameraný na neformálne vzdelávanie a zmysluplné trávenie voľného času formou realizácie pobytových letných táborov vo Vysokých Tatrách pre deti od 6 do 15 rokov.

4 žiadosti

Počet predložených žiadostí

4 projekty

Počet podporených projektov

160 984,08€

Vyčlenená suma

Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení:

 • Lucia Langová
  Kaufland Slovenská republika v.o.s.
 • Erika Turček Pfundtnerová
  Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Na stiahnutie

B. Nadačný fond Kaufland, Zamestnanecký grantový program Sľubné talenty 2. kolo 

Zámerom je podporiť talentované deti zamestnancov spoločnosti Kaufland a realizáciu aktivít umožňujúcich rozvoj ich talentu. Chceme nachádzať a finančne podporiť mladých, výnimočne nadaných umelcov, športovcov alebo vedcov, ktorí navštevujú základnú školu, gymnázium, strednú odbornú školu alebo odborné učilište s cieľom vytvoriť priestor na rozvoj ich potenciálu a poskytnúť im možnosti na sebarealizáciu. Podporu rozvoja mladých talentovaných ľudí považujeme za hlavný predpoklad pre rýchlejší rozvoj celej spoločnosti. Veríme, že investícia do podpory ambicióznych mladých ľudí, ktorí sa raz môžu stať priekopníkmi vo svojom odbore, je správna a bude dobre využitá. 

Z uvedeného dôvodu sme sa rozhodli vyhlásiť druhý ročník Zamestnaneckého grantového programu, ktorého cieľom je finančne podporiť deti zamestnancov spoločnosti Kaufland – mladého, výnimočne nadaného umelca, športovca alebo vedca navštevujúceho základnú alebo strednú školu a uľahčiť mu tak rozvoj jeho potenciálu. 

60 žiadosti

Počet predložených žiadostí

58 projektov

Počet podporených projektov

22 050€

Vyčlenená suma

Predložené žiadosti posudzovala po obsahovej stránke externá hodnotiaca komisia v zložení: 

 • Lucia Langová
  Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
 • Karin Marková
  Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
 • Gabriel Čuka
  Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
 • Erika Turček Pfundtnerová
  Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Na stiahnutie

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.