Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Šanca zažiť svet pre vynikajúcich vysokoškolských študentov a študentky

Nadácia Tatra banky považuje vzdelávanie mladých ľudí za tú najlepšiu investíciu do budúcnosti. Jej cieľom je umožniť najlepším slovenským vysokoškolákom, aby obohatili svoje štúdium prostredníctvom doplnkového vzdelávacieho, vedeckého alebo praktického podujatia v niektorej renomovanej vzdelávacej inštitúcii v zahraničí.

Ak ste vysokoškolským študentom denného štúdia, ktorý vyniká nielen svojím študijným priemerom, ale aj ambíciami siahajúcimi za hranice Slovenska, zapojte sa do Grantového programu Vzdelanie pre vysokoškolákov a vydajte sa naproti kvalitnejšiemu pracovnému životu.

V rámci grantového programu budú poskytované finančné granty max. do výšky 5 000 EUR na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi (max. dva semestre), s letnými školami, so stážami a s výskumnými pobytmi v niektorej z renomovaných vzdelávacích inštitúcií v zahraničí, ktoré budú realizované nad rámec bežného štúdia. Celkovo na grantový program Študenti do sveta vyčlenila Nadácia Tatra banky sumu 40 000 EUR.

Uzávierka na prijímanie projektov je 4. apríla 2022, pričom realizácia by mala prebiehať od júna tohto roka až do septembra 2023.

Všetky dôležité informácie nájdete na webovej stránke Nadácie Tatra banky.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.