Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Rok 2021 v DARUJME.sk

Slovenský internetový darcovský systém DARUJME.sk prijal v roku 2021 finančné dary od individuálnych darcov pre mimovládne neziskové organizácie vo výške 4 222 325 EUR. 

Nárast v darovaní cez internet tak predstavoval 36% oproti roku 2020. Od založenia DARUJME.sk v roku 2012 k 31.12.2021 prešlo systémom neuveriteľných 12 016 893 EUR. Darovací systém využíva už vyše 700 zaregistrovaných mimovládnych organizácií.

Nekomerčný projekt DARUJME.sk založila v roku 2012 organizácia Centrum pre filantropiu n.o. s cieľom pomáhať neziskovému sektoru na Slovensku získavať finančné prostriedky na verejnoprospešné projekty od individuálnych darcov cez internet. Zámerom bolo ponúknuť mimovládnym organizáciám a ich podporovateľom jednoduché a dôveryhodné prostredie na získavanie darov online. Ľudia na Slovensku tak môžu rovnako ako nakupovať, aj rýchlo a jednoducho darovať cez internet.

Počet darov aj darovaná suma každý rok stúpa. DARUJME.sk je stabilný nástroj na dlhodobú podporu činnosti organizácií, ale pomáha aj v čase nečakaných udalostí. Po tornáde na Južnej Morave darcovia rýchlo zareagovali – prostredníctvom slovenských mimovládnych organizácií, ktoré pomáhali v teréne, prejavili veľkú solidaritu s ľuďmi postihnutými katastrofou a v priebehu niekoľkých dní darovali viac než 180 000 EUR.

Čoraz viac ľudí si nastavuje v prospech organizácií pravidelné mesačné dary  – v roku 2021 ich prišlo vyše 100-tisíc. Len v decembri darovalo pravidelný mesačný dar 10 059 darcov v celkovej výške 148 145 EUR, čo je o 25% viac ako rok predtým. Vďaka tomu si organizácie môžu lepšie plánovať svoju činnosť a hlavne sústrediť sa na napĺňanie svojho poslania. Zo získaných darov profitujú najmä klienti mimovládnych organizácií – deti, seniori, zdravotne znevýhodnení, ľudia, ktorí bojujú proti korupcii či za zlepšenie životného prostredia alebo všetci, ktorí chcú lepšie vzdelávanie a kultúru.

Viac zaujímavých informácií a detailné štatistiky za rok 2021 v DARUJME.sk nájdete v prezentácii Zhrnutie roku 2021.

DARUJME.sk ako fundraisingový nástroj ponúka organizáciám zabezpečenú platobnú bránu, ktorá integruje všetky preferované platobné metódy v online. Vďaka nemu si mimovládky môžu bez nutnosti vlastného programovania či individuálnej spolupráce s bankami zriadiť svoju vlastnú dlhodobú darovaciu stránku a požiadať priaznivcov o podporu svojej činnosti. Darcovia následne darujú priamo na weboch organizácií. Môžu si preštudovať ich aktivity a sami sa rozhodnú či a v akej výške ich podporia.

DARUJME.sk sa venuje aj vzdelávaniu organizácií, najmä v oblasti komunikácie a budovania vzťahov s darcami. Šíri osvetu o online fundraisingu a darcovstve. Poskytuje tiež možnosť zbierať dary pre organizácie cez tzv. darcovské výzvy pri príležitosti napr. narodenín, svadieb alebo populárnych bežeckých súťaží.

Za takmer 10 rokov existencie služby DARUJME.sk získali mimovládne organizácie dobrovoľné finančné dary od individuálnych darcov vo výške neuveriteľných 12 016 893 EUR. V systéme je dnes zaregistrovaných vyše 700 mimovládnych neziskových organizácií, ktoré cez vlastné darovacie stránky môžu prijímať jednorazové aj pravidelné online dary. Možnosť takto darovať využilo už vyše 162tisíc individuálnych darcov, ktorí spolu darovali viac ako 560 tisíc darov.

V rokoch 2019 až 2021 nám pomáhal pri zlepšovaní DARUJME.sk aj grant z programu ACF – Slovakia.  Projekt ‘Zlepšenie prístupu k súkromnému financovaniu pre OOS’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.