Prejsť na hlávný obsah

Pomáhame pomáhať už 20 rokov

Programová správa za rok 2020

Programová správa za rok 2020

V roku 2019 Nadácia Henkel Slovensko vyhlásila prvý ročník grantovej výzvy s cieľom prispieť k zvyšovaniu kvality služieb pre seniorov v zariadeniach sociálnych služieb, podporovať vytváranie podmienok pre ich zmysluplné trávenie voľného času a pomáhať znižovať riziko generačnej priepasti.

Realizácia prebieha formou dlhodobej spolupráce klubov dôchodcov s inými organizáciami – školami, materskými, rodinnými a komunitnými centrami alebo kultúrnymi organizáciami. Pôvodnou stratégiou po úspešnom prvom ročníku, kedy bola medzi 20 zmysluplných projektov prerozdelená suma 45 174 €, bolo pokračovať v tomto zameraní programu. 

Všetko však zmenila pandémia COVID-19, ktorá v roku 2020 zasiahla celý svet, Slovensko nevynímajúc. Nadácia Henkel promptne reagovala na aktuálnu situáciu, spôsobenú pandémiou a zamerala sa na riešenie aktuálnych a akútnych problémov seniorov, vyplývajúcich z pandémie a zmiernenie dopadov šírenia ochorenia COVID-19. 

Cieľovou skupinou boli seniori nad 65 rokov, ktorí sú pri tomto ochorení najzraniteľnejšou skupinou. V centre našej pozornosti boli seniori v sociálnych zariadeniach, ako aj seniori, žijúci vo svojich domácnostiach.

V grantovom programe Henkel Slovensko seniorom 2020 bolo podporených 113 projektov sumou 45 000 €. 

Na stiahnutie

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.